LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2018-02-12
Notiks Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs2018. gada 15. februārī plkst.10.00 Latvijas Dabas muzejā (Krišjāņa Barona ielā 4, Rīgā) norisināsies Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs “Pieturzīmes”. Atzīmējot Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas gadskārtu, tiek aktualizēti jautājumi par mitrāju nozīmi un pievērsta uzmanība mitrāju apsaimniekošanas un aizsardzības aspektiem. Semināru organizē projekts LIFE REstore “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” sadarbībā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrību.


Seminārā LIFE REstore pārstāvji stāstīs par degradētu kūdrāju rekultivācijas iespējām Latvijā un to, kādu ietekmi degradēti kūdrāji atstāj uz klimata izmaiņām. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti iepazīstinās ar divās grāmatās apkopoto purvu, upju un ezeru aizsargājamo dzīvotņu apsaimniekošanas vadlīnijām, bet biologs Mārtiņš Kalniņš prezentēs jauno grāmatu par Latvijas spārēm. Tāpat seminārā tiks dots atskats uz Latvijā vienīgās pārrobežu Ramsāres teritorijas - "Ziemeļu purvi" - pirmo desmitgadi.

 
10.00–10.30 Reģistrācija, kafija
 
10.30–10.45 Ievadvārdi. Skaidrīte Ruskule, Latvijas Dabas muzeja direktore,
Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors
 
10.45–11.05  Pārrobežu teritorijas “Ziemeļu Livonija” 10 gadi Ramsāres konvencijā.
Andris Urtāns, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
 
11.05–11.35  Kūdrāju rekultivācijas iespējas Latvijā.
Laura Grīnberga, Dabas aizsardzības pārvalde, LIFE REstore
 
11.35–12.05  SEG emisijas esošajās un bijušajās kūdras izstrādes platībās ar dažādu zemes lietojuma veidu: mērījumu pirmā gada rezultāti.
Ainārs Lupiķis, LVMI "Silava", LIFE REstore
 
12.05–12.20  Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā. Purvi. Upes un ezeri. Andris Urtāns, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
 
12.20–12.50  Grāmatas “Spāres (Odonata) Latvijā. Pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam” prezentācija.
Mārtiņš Kalniņš, biedrība “Zaļā upe”
 
12.50  Noslēgums, kafija

Programma>>> 

Starptautiskā mitrāju diena visā pasaulē tiek atzīmēta kopš 1997. gada. Ramsāres jeb Mitrāju konvencija tika parakstīta 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsarē ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu izmantošanu vienai no pasaules apdraudētākajām ekosistēmām - mitrājiem un ar tiem saistītajiem dzīvās dabas un ūdens resursiem. Šobrīd konvencijai ir pievienojušās 168 pasaules valstis, kas apvieno 2 186 starptautiskas nozīmes mitrājus kopumā vairāk nekā divumiljonu hektāru platībā. Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptaustiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsares vietas - Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss.

Seminārs tiek organizēts ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu projekta "Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros. Projektu Latvijā no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju.
 
 
                

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: Elita Kalniņa
2018-02-13 10:30

V''elētos piedalīties šai seminārā. elita@vak.lv