LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2018-12-06
Aicinām uz preses konferenci par dabas skaitīšanas otrās sezonas norisiOtrdien, 11. decembrī, plkst. 11.00 Latvijas Dabas muzeja Botānikas ekspozīcijas zālē (Rīgā, K. Barona ielā 4, 4. stāvā) Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz preses konferenci, lai iepazīstinātu ar dabas skaitīšanas otrās sezonas veikumu.

250 eksperti ir beiguši īpaši aizsargājamo Eiropas Savienības biotopu apsekošanu 168 sauszemes un 178 saldūdens kvadrātos. Dabas aizsardzības pārvalde pakāpeniski saņem aizpildītās anketas.

Ziemas periodā iesniegtās anketas tik rūpīgi pārbaudītas, kā arī paralēli notiks biotopu kvalitātes analīze. Iegūtie dati norādīs, cik daudz, kur tieši un kādā stāvoklī atrodas šie nozīmīgie biotopi mūsu valstī. Piemēram, meža biotopu sākotnējā analīze liecina, ka Latvijas teritorijā tie ir ļoti izkaisīti, kas neveicina tajos esošo reto un jutīgo sugu ilglaicīgu pastāvēšanu.

Lūdzam apstiprināt dalību pasākumā, rakstot Pārvaldes komunikācijas speciālistei Maijai Rēnai uz e-pastu maija.rena@daba.gov.lv vai pa tālruni 29272365.

Biotopu apzināšana ilgs līdz 2019.gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sertificēti eksperti veiks aizsargājamo biotopu apzināšanu gan valsts, gan privātajās zemēs.

Biotopu kartēšana ir viena no dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” veicamajiem uzdevumiem. Paralēli tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni 20 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pieci sugu aizsardzības plāni (sugu grupai “Roņi”, “Pūces”, “Dzeņveidīgie”, dīķa naktssikspārnim un platausainajam sikspārnim).

 
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: