LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2019-02-11
Lubānas mitrājā uzlaboti ligzdošanas apstākļi ūdensputniemDabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 8.februārī rīkoja talku dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā, lai attīrītu no apauguma mākslīgi veidotās salas Īdeņas zivju dīķos. Aicinājumam darīt labu dabai atsaucās 13 cilvēki, vairāki no tiem putnu pazinēji un vērotāji.

Talkas laikā no niedru apauguma attīrītas 17 mākslīgi veidotās salas Īdeņas zivju dīķī, lai meža zosis (Anser anser) šeit varētu veidot ligzdas un sekmīgi izperēt mazuļus.

“Dabiskās ligzdošanas vietas meža zosīm ir niedrāju ezeri un aizaugoši zivju dīķi. Putnu skaits ārpus piejūras teritorijas ir ievērojami mazāks tieši ligzdošanai piemēroto biotopu trūkuma dēļ. Lubāns ir viena no nedaudzajām vietām iekšzemē, kur šie putni ligzdo. 2006.gadā, lai uzlabotu ūdensputnu un bridējputnu ligzdošanas apstākļus zivju dīķos, izveidotas 106 mākslīgas salas,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis Dagnis Vasiļevskis.Laika gaitā salas apaug ar krūmiem, niedrājiem, tamdēļ periodiski ir nepieciešams veikt to attīrīšanu. Diemžēl ne katru gadu laika apstākļi ir piemēroti darbu veikšanai. Šogad tie bija piemēroti, iecere realizēta un attīrītas 17 salas Īdeņas 4.dīķī. Uz salām Īdeņas tilta tuvumā manīti ligzdojam vairāki meža zosu pāri un salu attīrīšana no krūmiem un niedrēm sekmē ligzdojošo putnu skaita, kaut nelielu, tomēr pieaugumu.

Viena no talkas dalībniecēm- viesu nama “Stikāni” un putnu vērošanas centra, arī SIA “Dabas tūres” pārstāve Ilze Vilšķērste, piedāvā putnu vērošanas ekskursiju organizēšanu un pavadīšanu Lubāna ezera apkārtnē. Viņa atzīmē, ka interese par dabas teritoriju arvien pieaug. Veicot darbu dabā, tiek radīti labvēlīgi apstākļi putnu ligzdošanai, savukārt putnu vērotājiem paveras iespēja novērot vienu vai otru sugu.Talkas noslēgumā, kopīgi pusdienojot pie ugunskura, pārrunāts paveiktais un izteikts priekšlikums vienoties kopīgam darbam, lai attīrītu mākslīgās salas arī Orenīšu zivju dīķos dabas lieguma “ Lubāna mitrājs” teritorijā.

Dabas aizsardzības pārvalde izsaka pateicību ik katram iniciatīvas “Daru labu dabai” dalībniekam un cer uz atsaucību arī citās talkās.
 


Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: