Ziņas

2020-06-15
Veiks iegādes putnu un migrējošo sikspārņu monitoringu uzlabošanai
Brūnā čakste

Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgi īstenotajā projektā “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr. 5.4.2.2/17/I/002) veiksmīgi ir noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto aktivitāšu pirmais posms – ir noslēgti divi piegādes līgumi.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem SIA “GeoStar” piegādās 15 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru, savukārt SIA “NOBE” izgatavos un uzstādīs sikspārņu un putnu ķeršanas murdu.

Profesionālās GNSS iekārtas tiek pirktas ar mērķi nodrošināt mobilā tehniskā aprīkojuma iegādi putnu monitoringa veikšanai Natura 2000 teritorijās. Savukārt, lai īstenotu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes ornitoloģisko pētījumu centra aprīkojuma atjaunošanu migrējošo sikspārņu un putnu monitoringa veikšanai, tiks izgatavots jauns sikspārņu un putnu ķeršanas murds. Iegādātais tehniskais aprīkojums ļaus precīzāk un efektīvāk veikt bioloģiskās daudzveidības monitoringu, nodrošinot sabiedrībai informāciju par vides stāvokli.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/aktualie_projekti/vides_monitorings_kontrole_izglitiba/
Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: