Ziņas

2020-07-10
Uzsāks dendroloģisko stādījumu KALSNAVAS DENDRĀRIJS dabas aizsardzības plāna izstrādi 
2020. gada 23. jūlijā plkst. 10.00 Kalsnavas arborētuma (“Ogu īves”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads) semināru zālē notiks informatīvā sanāksme par aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 10 gadiem.

Kalsnavas dendrārijs atrodas Madonas novada Kalsnavas pagastā un Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā. Dendrārijs izveidots 1975. gadā, lai veiktu zinātniskus pētījumus dendroloģijā un mežsaimniecībā, kā arī veidotu citzemju kokaugu stādījumus pavairojamā materiāla ieguvei. Kopumā dendrārijā reģistrēti aptuveni 3000 taksoni. Kolekcijai ir ievērojama zinātniska, izglītojoša, saimnieciska un rekreatīva nozīme. Tas ir aktīvi funkcionējošs objekts, kur joprojām notiek citzemju kokaugu taksonu introdukcijas un zinātniskas izpētes, vietējo kokaugu sugu selekcijas, kritiskas izvērtēšanas un atlases darbs.
 
Taksonu skaita ziņā Kalsnavas dendrārijs ir otra lielākā kokaugu kolekcija Latvijā un nozīmīgākais šāda veida objekts Austrumlatvijā. Dendrārija teritoriju apsaimnieko LVM uzņēmums “LVM Sēklas un stādi”. Dendroloģiskie stādījumi “Kalsnavas Dendrārijs” ar LR MK noteikumiem Nr131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” (03.20.2001.) ir atzīts par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, lai saglabātu Austrumlatvijā bagātāko zinātniski dokumentēto kokaugu stādījumu.
 
Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijā sastopamās dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
 
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārējos, kam interesē aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
 
Dabas aizsardzības plānu AS“Latvijas valsts meži” uzdevumā izstrādā biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” attīstības vīziju aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 2020. gada 21. jūlijam, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: