Ziņas

2020-08-17
Preses konferencē informēs par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi


Ceturtdien, 20. augustā, plkst. 12.00 Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) Siguldas birojā (Sigulda, Baznīcas iela 7, 2. stāvs) notiks preses konference, lai informētu par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem, to nepieciešamību.

Pasākumā Pārvalde informēs par iespēju pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem veiksmīgāk realizēt dabas aizsardzības plānos iekļautās idejas un izklāstīs pirmos secinājumus par Gaujas Nacionālā parka plāna izstrādi, izvērtējot Latvijas vecākā nacionālā parka tūrisma objektus un infrastruktūru.

Dabas skaitīšanas ietvaros tiek izstrādāti 25 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plāni, tostarp Gaujas un Ķemeru Nacionālajam parkam un Lubāna mitrājam. Šo teritoriju dabas vērtības ir ne vien iedzīvotāju un pašvaldību greznā rota un lepnums, bet arī daudzu tūristu galamērķis. Apzinot šīs vērtības, ikviens var veiksmīgāk plānot un realizēt savas ieceres. Turklāt izvērtēto ideju iekļaušana dabas aizsardzības plānos sniedz iespēju tos realizēt ātrāk, kā arī veiksmīgāk piesaistīt dažādu struktūrfondu līdzekļus.

Preses konferencē piedalīsies Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode, Daugavpils novada domes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča, kā arī Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna tūrisma vadības speciālists Andris Klepers. Pēc pasākuma piedāvājam aplūkot Gaujas Nacionālā parka tūrisma objektus, akcentējot konferencē izskanējušās tēzes.

Aicinām pasākumam pieteikties savlaicīgi, lai varam nodrošināt visus piesardzības pasākumus. Pieteikties iespējams, rakstot komunikācijas speciālistei Maijai Rēnai uz e-pastu maija.rena@daba.gov.lv vai pa tālruni 29272365.

25 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstāde ir viena no dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” veicamajiem uzdevumiem. Paralēli tiek kartēti biotopi un izstrādāti pieci sugu aizsardzības plāni (sugu grupai “Roņi”, “Pūces”, “Dzeņveidīgie”, dīķa naktssikspārnim un platausainajam sikspārnim).
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: