LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2010-11-29
Velna dobes atrast būs vieglāk
 
Tautā dēvētās velna nedarbu pēdas satopamas visā mūsu zemes teritorijā. Tās ir atrodamas akmeņu, ezeru un citu objektu izskatā. Pašā Latvijas austrumu pierobežā – Ludzas novada Rundēnu pagastā  un Zilupes novada Lauderu pagastā ir Velna dobes - vairākus metrus dziļas, ar ūdeni piepildītas ieplakas, ar 20 līdz 45 grādiem slīpām nogāzēm. Iespējams, ka par paša nelabā nedarbiem ieplakas uzskata tādēļ, ka tās atrodas pauguru virsotnēs. Kopš 1997. gada Velna dobes ir aizsargājams dabas piemineklis - valsts nozīmes ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks objekts. 

Pētniekiem ir dažādas hipotēzes par Velna dobju rašanos. Pēc vienas no tām paugurus ar ieplakām izveidojis ledājs. Cits viedoklis – tās radušās meteorīta krišanas rezultātā. Tāpat ir pieņēmums, ka Velna dobes  ir interesanti veidojušās karsta kritenes. 20. gadsimta septiņdesmitajos gados pēc vietējo novadpētnieku ierosinājuma tikusi uzsākta minēto dabas veidojumu pētīšana sadarbībā ar toreizējās PSRS Zinātņu akadēmiju. Taču par pētījumu rezultātiem ziņu nav un atliek vien minēt, kāda bijusi patiesā objektu izcelsmes būtība.

Autoceļa Lauderi-Rundēni tuvumā ir uzstādīta ceļazīme “Rundēnu velna dobes”, savukārt Lauderu velna dobes sameklēt var tik zinātājs. Lai interesentiem būtu vieglāk atrast aizsargājamos dabas pieminekļus,   Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijas darbinieki attīrīja no krūmiem takas līdz objektiem.  

Irēna Broliša,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Rāznas nacionālā parka administrācijas
dabas aizsardzības speciāliste
Foto: I.Broliša

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: