LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-04-11
Kolcinieku tikšanās ar vides lietpratējiem
31. martā iedzīvotājus uz tikšanos Kolkas tautas namā aicināja direktore Ērika Kļaviņa.  Pasākumu kuplināja arī Dundagas novada domes vadītājs Aldons Zumbergs.
 
Ē. Kļaviņa iepazīstināja ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) struktūru, funkcijām un uzdevumiem, plānotajiem un uzsāktajiem projektiem. Pamatuzdevumi iedalāmi divās lielās kategorijās, t.i., dabas aizsardzības pasākumu plānošana un īstenošana un darbs ar sabiedrību, ietverot ilgtspējīgu tūrisma attīstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Ja rūpes par dabas aizsardzības likumu ievērošanu ir dabas inspektoru ikdienas darbs, tad infrastruktūras projektu attīstība lielā mērā veicama dažādos projektos, piesaistot papildfinansējumu.
 
DAP Kurzemes reģionālās administrācijas darbinieks Vilnis Skuja ziņoja par projektā "Baltijas zaļā josta" paveikto, kas uzsākts pirms pāris gadiem un jau iezīmējas ar zināmiem sasniegumiem. Pilotprojektā "Redzēt savām acīm" uzstādīta videokamera Šlīteres bākā, no kuras iespējams vērot skatu uz jūru pāri Šlīteres mežiem, turklāt filmēt arī epizodes no dzīvnieku dzīves, kuras pēc tam, papildinātas ar dabas pētnieku komentāriem, ievieto šajā pašā projektā izveidotajā mājas lapā www.slitere.lv. Pagājušās vasaras nogalē atklāja pilotprojekta "Ziemeļkurzemes ekspresis" izveidoto dabas taku ar piemērotu infrastruktūru un informācijas stendiem pa bijušo šaursliežu dzelzceļa stigu no Mazirbes līdz Jaunciemam.
 
Lai rosinātu vietējo sabiedrību iesaistīties ilgtspējīga tūrisma pakalpojumu sniegšanā, Ērika Kļaviņa demonstrēja piemērus no citu Eiropas parku pieredzes ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma veidošanā, kad tūrisma pakalpojumu sniegšanā iesaistās dažādas vietējās sabiedrības grupas – teātra un mūzikas kopas, amatu meistari u.c.
 
Darbs pie Slīteres nacionālā parka individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu jaunās redakcijas vēl priekšā. Tāpat pie novada attīstības plāna izstrādes, kurā aktīvu dalību aicināja ņemt novada domes priekšsēdētājs A. Zumbergs.
 
Dženeta Marinska,
tūrisma uzņēmējaKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: