LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2011-09-13
Noslēgušās Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku apmācības
Projekts „Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide” tuvojas noslēgumam – ir beidzies darbinieku apmācību semināru cikls. Apmācībās kopumā piedalījās un savu profesionālo kompetenci paaugstināja 55 Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori.
 
Vides inspektoriem apmācību ietvaros bija iespēja uzlabot savas zināšanas tādās būtiskās jomās kā administratīvais process un administratīvā pārkāpuma lietvedība, dabas vērtību radoša un prasmīga interpretācija un konfliktu risināšana. Inspektori arīdzan apguva plašu informāciju par Biotopu direktīvu, labvēlīgu aizsardzības statusu un skaitliskajiem mērķa izpildes rādītājiem valstī kopumā, kā arī katrā NATURA 2000 teritorijā atsevišķi. Tāpat tika uzlabotas dabas aizsardzības jomā nozīmīgās ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošanas prasmes, kas tiks izmantotas NATURA 2000 teritoriju dabas vērtību reģistrēšanā un monitoringā.
 
Apmācību procesā, lai nostiprinātu jauniegūtās zināšanas, darbinieki pildīja apjomīgus mājas darbus saistībā ar nodarbību tematiku. Lai uzlabotu apmācību kvalitāti, pēc ikvienas lekcijas tika veikta nodarbību izvērtēšana.
 
Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori atzina, ka ikdienas darbu veikšanai noderēs viss apmācībās uzzinātais un apgūtais, kā arī izteica vēlmi šāda veida apmācības turpināt, lai ikdienas darbs dabas aizsardzības jomā kļūtu vēl efektīvāks un kvalitatīvāks.
 
Projekta ietvaros izstrādāta Dabas aizsardzības pārvaldes publiskā pakalpojuma izvērtēšanas metodoloģija un buklets, kas būs pieejams arī elektroniski - interneta vietnē www.daba.gov.lv.
 
Projekta Nr.: 1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/027/16. 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Meldra Langenfelde
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas uzraudzības un izglītības departamenta projektu vadītāja


Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: