LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-01-16
Norisinājušās medņu riesta vietu sakopšanas talkas
DAP Vidzemes reģionālā administrācija 2011.gada 1.novembrī uzsākusi projektu „Zaļais koridors”, kura ietvaros paredzēta gan aizsargājamo sugu un biotopu izpēte Ziemeļvidzemē, gan dažādi praktiskie biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas darbi.
 
Īpaša uzmanība projektā pievērsta medņiem. Majestātiskais melnais putns kļūst arvien retāk sastopams Latvijas mežos, tā izplatība ir cieši saistīta ar pieaugušiem priežu mežiem, to neskartību un piemērotiem riesta apstākļiem.
 
Riests ir pārošanās process, kurš ik gadu labi pārskatāmā priežu mežaudzē vienkopus pulcē medņu gaiļus un vistas. Pagātnē palikuši laiki, kad vienā riestā pulcējās 30 gaiļi, šodien iespēja vienā vietā dzirdēt 10 gaiļus ir liela veiksme. Ziemeļvidzemē medņi sastopami gan aizsargājamā ainavu apvidus „Ziemeļgauja” teritorijā, gan Alūksnes apkārtnē, kur to aizsardzībai izveidota virkne mikroliegumu. Tomēr ar teritorijas formālu aizsardzību vien ir par maz. Pateicoties pagātnē veiktajiem meliorācijas darbiem, skrajie riestu meži aizaug ar eglēm un vaivariņiem, kļūst mednim nepiemēroti – teritorija top nepārskatāma, mainās veģetācija, kā rezultātā lielajam putnam ir grūtības brīvi pārvietoties un novērtēt ienaidnieka tuvošanos.
 
Projekta „Zaļais koridors” ietvaros paredzēts veikt egļu izciršanu medņu riestos, uzlabojot to kvalitāti. Pirmie pasākumi talku veidā notika 2011.gada decembrī Vijciema apkārtnē un 2012.gada 12.janvārī Ziemeru mežos. Piedaloties ornitologiem Aivaram Petriņam, Helmutam Hofmanim, Uģim Bergmanim un Aigaram Kalvānam, tika pārrunāti nepieciešamie darbi un ciršanas paņēmieni. Ornitologi atgādināja medņu bioloģijas īpatnības, būtiskākos traucējuma faktorus un iespējas tos novērst. Ļoti svarīgi ievērot darbu izpildes laiku, lai netraucētu putnus, kuri sāk gatavoties riestam, kā arī saglabāt atsevišķas egles, zem kuru zariem paslēpties vistām. U.Bergmanis uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir domāt par hidroloģiskā režīma atjaunošanu riestos, jo tikai tad būs iespējams nodrošināt mednim nepieciešamos apstākļus ilgtermiņā. 
 
DAP izsaka pateicību par atbalstu talkošanā AS LVM Austrumvidzemes mežsaimniecības darbiniekiem un Valsts meža dienesta pārstāvjiem, kā arī bijušajiem Ziemeru mežsargiem, kuri zināja stāstīt daudz interesanta gan par medņiem Alūksnes pusē, gan lūšiem un lāčiem Igaunijas pierobežā.
 
Nākošajā sezonā paredzēts turpināt medņu riestu kopšanas darbus, piesaistot līgumdarbiniekus.
 
Finansējums projektam piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: