LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009    

2019-10-09
Dabas parkā “Laukezers” Krustpils novadā palīdzēs no apauguma attīrīt pārejas purvu
Dabas aizsardzības pārvalde un Krustpils novada pašvaldība trešdien, 16. oktobrī aicina uz talku dabas parkā “Laukezers”, kur plānots no krūmiem un niedrēm atbrīvot Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu – pārejas purvu Ildzenieku ezera tuvumā.
2019-10-03
Līgatnes dabas takās ieejas biļetes turpmāk varēs iegādāties arī tiešsaistē
Ejot līdzi laikam un padarot Līgatnes dabas taku apciemošanu ērtāku, turpmāk ieejas biļetes dabas takās būs iespējams iegadāties arī tiešsaistē, tādējādi samazinot laiku, kas tiek pavadīts gaidot rindā ieejas biļetes iegādei.
2019-10-03
Ķemeru Nacionālajā parkā putnu dienās aicina vērot rudens migrāciju
Dabas aizsardzības pārvalde šajā nedēļas nogalē - 5. un 6. oktobrī - aicina dabas draugus uz Ķemeru Nacionālo parku, kur vairākos pasākumos Eiropas putnu vērošanas dienu ietvaros varēs būt klāt putnu rudens migrācijā.
2019-10-03
Vandaļu postījumu dēļ slēgta pastaigu laipa Liepājas ezerā
Vandaļu nodarīto postījumu dēļ Dabas aizsardzības pārvalde uz laiku ir slēgusi dabas liegumā “Liepājas ezers” izveidoto pastaigu laipu pie putnu vērošanas torņa.
2019-10-02
Dabā ar izpratni – Eiropas nacionālo parku pārstāvji Latvijā spriež par dabas sasaisti ar kultūru, veselību un uzņēmējdarbību
Noslēdzies līdz šim lielākais Latvijā notikušais starptautiskais forums, kas veltīts dabas aizsardzības jomai – Europarc2019 konferencē vairāk nekā 350 nozares eksperti no visas Eiropas diskutēja par dabas sasaisti ar kultūru, sabiedrības veselību.
2019-10-02
EUROPARC2019 Konference - dabā ar izpratni, daba ikvienā dzīves aspektā
Daba kā iedvesmas avots mākslā un mūzikā, dabas nozīme veselības veicināšanā, dabas vērtības kā biznesa pamatkapitāls – tik daudz un dažādas tēmas izskanēja no 24. līdz 27. septembrim notikušajā EUROPARC ikgadējā konferencē.
2019-09-23
Ziņojums: biotopu un sugu aizsardzības stāvoklis Latvijā būtiski nav uzlabojies
Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības stāvoklī Latvijā vērojami nelieli uzlabojumi, taču tie joprojām nav pietiekami, lai situāciju vērtētu optimistiski.
2019-09-23
Vairāk nekā 350 dabas aizsardzības profesionāļu no 38 valstīm tiksies Eiropas nacionālo parku konferencē Latvijā
Dabas aizsardzības pārvalde un Ķemeru Nacionālais parks šonedēļ no 24. līdz 27. septembrim Jūrmalā uzņems Eiropas nacionālo parku apvienības “EUROPARC Federation” ikgadējo konferenci.
2019-09-20
Talkā sakopj un no sakritušajiem kokiem atbrīvo Iecavas upi
Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros šonedēļ talkā pulcējās Iecavas novada pašvaldības pārstāvji, vietējie uzņēmēji un aktīvie iedzīvotāji, lai kopīgā darbā atbrīvotu Iecavas upes plūdumu no tajā sakritušajiem kokiem.
2019-09-19
Energoefektivitātes projekts Ļaudonā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi vienošanos par ERAF projekta īstenošanu energoefektivitātes paaugstināšanai Pārvaldes Ļaudonas birojā.
2019-09-17
Uzsākti atmežošanas darbi Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā
Lai dabiskajam augstajam purvam palīdzētu ātrāk atjaunoties, Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā sākta teritorijas atbrīvošana no kokiem, kā to paredz Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Hydroplan” sagatavotais purva atjaunošanas plāns.
2019-09-16
Ziemeļgaujas piedzīvojuma turpinājumā aicinās iepazīt iekšzemes kāpas
Dabas aizsardzības pārvalde cikla “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” ietvaros aicina jau uz ceturto pasākumu, kas notiks 21. septembrī un tā laikā dabas draugi varēs doties pārgājienā pa Cirgaļu iekšzemes kāpu masīvu Valkas novadā.
2019-09-16
Slīteres Nacionālais parks aicina uz sēņu dienu
Lai iepazītu gan pazīstamās, gan mazāk zināmās sēnes un informētu par sēņu dažādo izmantošanu, Slīteres Nacionālais parks sestdien, 28. septembrī aicina uz sēņu dienu Dundagas novadā pie Šlīteres mežniecības.
2019-09-16
Seminārā dalīsies pieredzē par parkveida pļavu un ganību apsaimniekošanu
Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties pieredzes apmaiņas semināram par ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu Parkveida pļavas un ganības, tajā sastopamajām dabas vērtībām.
2019-09-12
Balsojumā izvēlēsies iedzīvotāju favorītu GNP vārtiem – gājēju tiltam Siguldā
Dabas aizsardzības pārvalde un Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izvēlēties savu favorītu arhitektu idejām par Gaujas Nacionālā parka simboliskajiem vārtiem – gājēju tiltu Siguldā.
2019-09-11
Stiglovas upes straujteces izveidotas brīvam tecējumam
Turpinot pagājušajā gadā iesākto darbu “Daru labu dabai ” iniciatīvas ietvaros, Dabas aizsardzības pārvalde 10. septembrī rīkoja talku Stiglovas upes straujteču veidošanai dabas pieminekļa ”Stiglovas atsegumi” teritorijā.
2019-09-11
Ar Latvijas delegācijas dalību CITES konferencē lemj par apdraudēto savvaļas sugu aizsardzību
Šveicē noslēgusies CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām 18. dalībvalstu konference, kurā pieņemti vairāki būtiski lēmumi aizsargājamo sugu saglabāšanai un tirdzniecības ierobežošanai.
2019-09-10
Ķemeros talkā sakopj Vēršupītes krastus un atjauno tās tecējumu
Septembra pirmajā sestdienā Ķemeru Nacionālajā parkā Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda rīkotajā kopīgajā talkā, iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros talcinieki sakopa Vēršupītes krastus un atjaunoja arī tās tecējumu.
2019-09-05
Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās – pārgājieni, piedzīvojumi, degustācijas un aktivitātes dabā
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem 14. un 15. septembrī aicina uz Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienām, kas šogad izceļas ar īpaši plašu pasākumu programmu.
2019-09-05
Ziemeļkurzemē talkā pie Lonastes upes atjaunotas astoņas dižkoku teritorijas
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas pārstāvji, vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji augusta pēdējā dienā pulcējās Lonastē, Ances pagastā, lai piedalītos dižo koku atbrīvošanā.
2019-09-04
“Daru labu dabai” iniciatīvā no kritušiem kokiem attīrīs Stiglovas upi Viļakas novadā
Turpinot iesākto iniciatīvu “Daru labu dabai”, Dabas aizsardzības pārvalde otrdien, 10. septembrī aicina uz Stiglovas upes kopšanas talku Viļakas novadā, kuras laikā upes straujteču posmus plānots atbrīvot no sakritušiem kokiem.
2019-09-03
Sēņu diena Rāznas Nacionālajā parkā pulcē dabas draugus no malu malām
Pēdējā augusta dienā Rāznas Nacionālajā parkā tika aizvadīta Sēņu diena, kur kopā ar sēņu pazinēju Diānu Meieri bija iespēja iepazīties ar ēdamām un neēdamām sēnēm un uzzināt ko jaunu par tām.
2019-08-27
Ķemeru Nacionālajā parkā noslēdzies vērienīgais mitrāju atjaunošanas projekts
Atjaunots ūdens līmenis Zaļajā purvā un Ķemeru tīreļa rietumu mežos, dabiskots Skudrupītes tecējums un izveidota jauna tūrisma infrastruktūra – tas viss paveikts astoņus gadus ilgušajā projektā LIFE Hydroplan.
2019-08-27
Jaunieši diskutē par Latvijas dabas vērtībām un to saglabāšanu
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Latvijas Debašu asociāciju augustā jauniešiem piedāvāja iespēju diskutēt par Latvijas dabas vērtībām.
2019-08-27
Rāznas Nacionālajā parkā pastiprināti kontrolē medību normu ievērošanu pīļu sezonas laikā
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts meža dienesta darbiniekiem kopš pīļu medību sezonas atklāšanas veic pastiprinātas kontroles saistībā ar medību normu ievērošanu Rāznas Nacionālajā parkā.
2019-08-26
Vējupītes krastus Gaujas Nacionālajā parkā attīra no sena naftas produktu piesārņojuma
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā augusta vidū sākta Vējupītes krastu attīrīšana no vairāk nekā pirms trīsdesmit gadiem radīta naftas produktu piesārņojuma. Tādējādi tiek novērsts risks, ka kaitīgās vielas varētu nokļūt Gaujā.
2019-08-21
Teiču rezervātā, Krustkalnos un Rāznas Nacionālajā parkā cīnās ar svešzemju sugu izplatību
Arī šajā sezonā veikti darbi svešzemju sugu izplatības ierobežošanai – no Latvijai neraksturīgiem un agresīviem augiem atbrīvotas teritorijas Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos, Rāznas Nacionālajā parkā un citur.
2019-08-20
Izstrādāts MK noteikumu projekts aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene” dabas un kultūrvēstures vērtību saglabāšanai
Lai noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas atļauto izmantošanu, saglabājot teritorijā esošās dabas un kultūrvēstures vērtības, ir sagatavots aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.
2019-08-20
Niedru mozaīkveida audzes veidošana Rāznas ezerā
Piedaloties speciālistiem un zemju īpašniekiem, 16.augustā Rāznas Nacionālā parka teritorijā Čornajas pagasta Tilīšos norisinājās niedru pļaušana Rāznas ezerā.
2019-08-13
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Ceļotāju dienās akcentēs dabai draudzīgu ceļošanu un saimniekošanu
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar novadu pašvaldībām un uzņēmumiem 24. un 25. augustā aicina dabas draugus un aktīvas atpūtas cienītājus uz jau trešajām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Ceļotāju dienām.
2019-08-12
Ķemeru Nacionālais parks aicina uz siena talku zāļu purvā
Turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai” Ķemeru Nacionālais parks sestdien, 17. augustā aicina dabas draugus atvēlēt laiku un darbu, iesaistoties siena talkā zāļu purvā un palīdzot atjaunot vērtīgas purva augu dzīvotnes.
2019-08-05
Talkā liegumā “Ances purvi un meži” palīdzēs retajai dzeltenajai akmeņlauzītei
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija aicina dabas draugus veltīt savu laiku un darbu, lai 9. augustā piedalītos retā un aizsargājamā auga – dzeltenās akmeņlauzītes – dzīvotnes atjaunošanas talkā dabas liegumā “Ances purvi un
2019-08-01
Ļaudonā apskatāma izstāde “Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Ļaudonas birojā no 1.augusta skatāma izstāde “Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās” - fotostāsts par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem.
2019-07-30
Teiču dabas rezervāta Siksalā notiks Tauriņu nakts
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija piektdien, 2. augustā aicina interesentus uz neparastu un izzinošu pasākumu Teiču dabas rezervātā – Siksalas tauriņu nakti.
2019-07-30
Preiļu novadā talkā attīrīs Jašas upes straujteces
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācija otrdien, 6. augustā rīko straujteču attīrīšanas talku Jašas upē Preiļu novada Pelēču pagastā un aicina dabas draugus rast iespēju veltīt laiku šīs īpašās dzīvotnes sakopšanai.
2019-07-29
Jaunie reindžeri Slīteres Nacionālajā parkā iepazīst vērtības un iesaistās dabas saglabāšanā
Slīteres Nacionālajā parkā aizvadīts Latvijas jauno reindžeru pasākums “Jaunie reindžeri – dabā ar izpratni – 2019”
2019-07-29
Slīteres Nacionālajā parkā notiks kukaiņu nakts
Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu zinātkāro interesentu sestdien, 3. augustā apmeklēt nu jau par tradīciju kļuvušo Slīteres Nacionālā parka Kukaiņu nakti, kurā varēs izstaigāt Slīteres kukaiņu taku un iepazīt mazāk zināmos nakts lidoņus.
2019-07-26
Pirmo reizi Latvijā notiks debašu turnīrs jauniešiem par dabas vērtību saglabāšanu
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju aicina jauniešus līdz 18. augustam pieteikties dalībai Latvijā pirmajā debašu turnīrā par dabas vērtību saglabāšanu.
2019-07-23
Maizes dienā Āraišu vējdzirnavās godinās saimnieces un jauno rudzu maizi
Dabas aizsardzības pārvalde svētdien, 28. jūlijā, tuvus un tālus viesus, maizes cepējus un tradīciju zinātājus aicina uz Āraišu vējdzirnavām, lai godinātu saimnieces un saimniekus, jauno rudzu maizi un svinētu tradicionālo Maizes dienu.
2019-07-22
Ķemeru Nacionālais parks aicina uz siena talku smiltāju zālājā
Turpinot Ķemeru Nacionālā parka jauno reindžeru iesākto darbu, Dabas aizsardzības pārvalde ceturtdien, 25. jūlijā plkst. 10.00 aicina dabas draugus atvēlēt laiku un darbu, iesaistoties dabiskas pļavas atjaunošanas talkā Ķemeru Nacionālajā parkā.
2019-07-17
Viendienītes lidojums turpināsies Dabas koncertzāles performancē 20. jūlijā Līgatnē pie pārceltuves pār Gauju
Dabas koncertzāles radošā komanda un Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz zinātnes un mākslas bezmaksas performanci sestdien, 20. jūlijā Līgatnē pie pārceltuves pār Gauju, lai kopīgi ieklausītos un ieskatītos viendienītes lidojumā.
2019-07-17
Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju diena pulcina pustūkstoti viesu
Krāšņi un radoši aizvadīta nu jau trešā Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju diena, kurā vietējo amatnieku, saimnieku un tūrisma jomas pārstāvju sagādāto piedāvājumu izbaudīja rekordliels dalībnieku skaits.
2019-07-16
Piedzīvojums Ziemeļgaujā turpināsies ar laivu braucienu un straujteču tīrīšanu
Dabas aizsardzības pārvalde cikla “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” ietvaros aicina jau uz trešo pasākumu, kas notiks 27. jūlijā un tā laikā dabas draugi varēs doties laivu braucienā pa Gauju un piedalīties straujteču tīrīšanā.
2019-07-15
VARAM: biotopu un sugu aizsardzības stāvoklis Latvijā vērtējams kā vājš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par sugu un biotopu stāvokli Latvijā iesniegšanai Eiropas Komisijā. Kopumā biotopi raksturoti kā vāji aizsargāti.
2019-07-11
Saldūdeņu kvalitāte Latvijā strauji mazinās, izzūd arī reti un saudzējami ūdensaugi
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas ietvaros eksperti apseko arī visus Latvijas saldūdeņus, kas aizņem 3,7% no valsts teritorijas. Pirmie dati pēc to izpētes nav iepriecinoši – saldūdeņu kvalitāte strauji mazinās.
2019-07-10
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora Jura Jātnieka paziņojums plašsaziņas līdzekļiem
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks, nevarot pieņemt vides un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces amata maiņas jeb “rotācijas” piedāvājumu, parakstījis abpusēju vienošanos par amata atstāšanu šī gada 15.jūlijā.
2019-07-10
Brīvdabas pasākumā pie Ummja ezera informēs par dabas skaitīšanas 3. sezonas norisi
Dabas aizsardzības pārvalde īpašā brīvdabas pasākumā pie Ummja ezera 11. jūlijā, plkst. 11.00 mediju pārstāvjus informēs par dabas skaitīšanas 3. sezonas norisi un pirmajiem secinājumiem par saldūdens biotopu stāvokli Latvijā.
2019-07-08
Zilupes novadā Grebļukalnā notiks tauriņu nakts
Dabas draugus un ikvienu zinātkāro interesentu 12. jūlijā aicinām uz Tauriņu nakti Zilupes novadā Grebļukalnā, lai vērotu un iepazītu nakts lidoņus
2019-07-03
Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju dienā varēs iepazīt dabas, kultūrvēstures un amatu pieturas
Lai iepazīstinātu ar dabas un kultūrvēstures vērtībām, kā arī seno amatu prasmēm sestdien, 13. jūlijā norisināsies jau trešā Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju diena.
2019-07-02
Atraktīvās un neparastās zinātniskajās darbnīcās varēs iepazīt Dabas koncertzāles varoni - viendienīti
Uz šī gada pirmo mūzikas, mākslas un video performanci Skrīveros aicina Dabas koncertzāles komanda un ikviens interesents jau pirms koncerta atraktīvās un neparastās zinātniskajās darbnīcās varēs iepazīt šī gada varoni - viendienīti.
2019-07-02
GNP Jaunie Reindžeri piedalās sarunu festivālā LAMPA
Gaujas Nacionālā parka Jauno reindžeru kustības aktīvisti iesaistās sarunās un vada diskusijas festivālā "Lampa" Cēsīs
2019-07-01
Ķemeru Nacionālajā parkā varēs iepazīt nakts dzīvnieku - sikspārni
Dabas aizsardzības pārvalde, sestdien, 6. jūlijā aicina interesentus uz Sikspārņu nakti Ķemeru Nacionālajā parkā
2019-06-26
Aicina brīvprātīgos palīdzēt atjaunot pļavu dabas liegumā “Vecdaugava”
Turpinot pērn iniciatīvā “Daru labu dabai” iesākto, Dabas aizsardzības pārvalde pirmdien, 1. jūlijā plkst. 10.00 aicina dabas draugus atvēlēt laiku un darbu, iesaistoties īpašā dabiskas pļavas atjaunošanas talkā dabas liegumā “Vecdaugava".
2019-06-26
Dabas koncertzāles performance 5. jūlijā Skrīveru novada Satekās
Dabas koncertzāles radošā komanda sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, aicina interesentus uz dabas, mūzikas, zinātnes, video, mākslas un dramaturģijas bezmaksas performanci 5. jūlijā Skrīveru novada Satekās.
2019-06-21
Līksmu līgošanu!
Sirsnīgu kopābūšanu svētkos pie ugunskura un pļavās!
2019-06-17
Uzmanību! Tiltiņa remontdarbu dēļ apmeklētājiem daļēji slēgta Slokas ezera taka Ķemeru Nacionālā parkā
Dabas aizsardzības pārvalde brīdina, ka Ķemeru Nacionālajā parkā, rūpējoties par apmeklētāju drošību un komfortu, līdz 27. jūnijam tiek remontēts un apmeklētājiem būs slēgts viens no Slokas ezera takas tiltiņiem, kas šķērso Vēršupīti.
2019-06-17
Pateicoties brīvprātīgo darbam, Vecdaugavas pļavā atgriezusies retā Jūrmalas armērija
Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, apsekojot pērn iniciatīvā “Daru labu dabai” apsaimniekoto pļavu dabas liegumā “Vecdaugava”, konstatējuši reto un īpaši aizsargājamo pļavas augu – Jūrmalas armēriju. Eksperti norāda – augs atkal sācis augt pļavā!
2019-06-14
Ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās saulgriežu pasākumā mācīs vīt dabai draudzīgus vainagus
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Džūkstes pasaku muzeju 22. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 ielūdz uz Līgo ieskaņas pasākumu Ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās un Džūkstes pasaku muzejā.
2019-06-13
Vētras postījumu dēļ slēgtas vairākas dabas takas Gaujas Nacionālajā parkā
Šīs nedēļas spēcīgās vētras nodarīto postījumu dēļ uz laiku apmeklētājiem nav pieejamas vairākas dabas takas Gaujas Nacionālajā parkā un līdz bojājumu novēršanai Dabas aizsardzības pārvalde aicina, dabā ejot, ievērot īpašu piesardzību.
2019-06-12
Ar vietējo iedzīvotāju atbalstu Iecavā un Bukaišos atklāti 11 jauni dižkoki
Dabas aizsardzības pārvalde, pateicoties vietējo dabas aktīvistu sniegtajai informācijai, maijā un jūnijā Iecavas novadā un Tērvetes novada Bukaišu pagastā atklājusi 11 valsts nozīmes dižkokus un piecus potenciālos dižkokus.
2019-06-10
Latvijā notiks starptautisko militāro mācību “Baltops 2019” sauszemes operācijas aktīvā fāze
No 11. līdz 14.jūnijam Latvijā notiks starptautisko militāro mācību “Baltops 2019” sauszemes operācijas aktīvā fāze.
2019-06-10
Līgatnes dabas taku saimi papildina aļņu dvīnīši, žiperīgi zaķi un lapsēns Henriks
Līgatnes dabas takās šis pavasaris ir īpaši bagāts ar pūkainiem, garausainiem, viltīgiem, skrejošiem un lecošiem jaunumiem – ģimenes pieaugumi sagaidīti aļņu ģimenēs, zaķu saimē un plašo kustoņu kolektīvu papildinājuši arī bez mammām palikuši mazuļi.
2019-06-07
Līgatnes dabas takās vakara koncertā muzicēs duets “Stīgotājas”
Līgatnes dabas takas sestdien, 15. jūnijā aicina uz neparastu notikumu, piedāvājot atpūtu svaigā gaisā un dabas iepazīšanu savienot ar kultūras baudīšanu, klausoties dueta “Stīgotājas” koncertu “Stāsti skaņās”.
2019-06-07
Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings: pirmā gada rezultāti
Dabas aizsardzības pārvalde kopš 2018. gada īsteno jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu ar mērķi iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām sugām, par kurām netiek iegūti dati.
2019-06-07
Iniciatīvā “Daru labu dabai” dabas parku “Piejūra” atbrīvo no invazīvā Tatārijas salāta
Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvā “Daru labu dabai” Veselības ministrijas darbinieki no invazīvā svešzemju auga – Tatārijas salāta – atbrīvojuši 0,3 ha lielu kāpu posmu Vakarbuļļu pludmalē.
2019-06-04
Ķemeru Nacionālā parka degradētajam Zaļajam purvam palīdzēs efektīvāk atjaunoties, to atmežojot
Lai veicinātu ātrāku Ķemeru Nacionālā parka Zaļā purva atjaunošanos pēc pērn veiktajiem mitrāju atjaunošanas darbiem vērienīgajā projektā “HYDROPLAN”, Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā plāno teritoriju atbrīvot no kokiem.
2019-06-03
Reta ūdensauga pasargāšanai Ummja ezerā Piejūras dabas parkā peldēties drīkstēs tikai vasaras beigās
Lai aizsargātu reto un īpaši aizsargājamo ūdens augu Dortmaņa lobēliju, no 1. jūnija līdz 15. augustam noteikts liegums peldēties Piejūras dabas parkā esošajā Ummja ezerā.
2019-05-30
Slīteres Ceļotāju dienās apmeklētājiem tiks atklāta Kukaiņu taka
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs “Slītere” Slīteres Ceļotāju dienās, šajā nedēļas nogalē, 1. un 2. jūnijā, sagādājis jaunumu – Šlīteres bākas pakājē 1. jūnijā plkst. 9. 30 tiks atklāts jauns dabas izziņas objekts – Kukaiņu taka.
2019-05-29
Veidos vairākas jaunas un paplašinās esošās aizsargājamās alejas
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes ierosinājuma drīzumā plānots aizsargājamas alejas statusu noteikt Lubānas-Meirānu, Raiskuma, Veckalsnavas un Ozolkalnu alejām, bet paplašināt iecerēts trīs bioloģiski un ainaviski vērtīgas alejas.
2019-05-28
Siguldā notiks diskusija par garo distanču pārgājienu maršruta "Mežtaka" izveidi
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar “Lauku ceļotāju” un Rīgas plānošanas reģionu aicina 31. maijā pievienoties diskusijai par tikko uzsākto projektu - garās distances pārrobežu pārgājiena maršruta “Mežtaka” izveidi.
2019-05-28
“Atklāj sajūtas Teičos” - pārgājienos iespēja apmeklēt maz pieejamo Teiču dabas rezervātu
Lai ikvienam dabas draugam dotu iespēju iepazīt noslēpumaino un apmeklētājiem maz pieejamo Teiču dabas rezervātu, Dabas aizsardzības pārvalde 2. jūnijā rīko vairākus pārgājienus Teiču purvā – pa Sildu dabas taku un uz Siksalu.
2019-05-27
Slīteres Ceļotāju dienās Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz 12 neparastiem pārgājieniem
Dabas aizsardzības pārvalde ikvienu interesentu Slīteres Ceļotāju dienās 1. un 2. jūnijā aicina uz 12 neparastiem pārgājieniem, kas ļaus sīkāk iepazīt Slīteres Nacionālā parka upju un gravu līkločus, purvus, pļavas, ezerus, kā arī to iemītniekus.
2019-05-23
Ziemeļgaujas piedzīvojuma otrajā pasākumā iepazīs parkveida pļavas un palīdzēs dižkokiem
Dabas aizsardzības pārvalde cikla “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” ietvaros aicina jau uz otro pasākumu, kas notiks 1. jūnijā un tā laikā dabas draugi varēs iepazīt parkveida pļavas un palīdzēt atbrīvot dižkokus no apauguma.
2019-05-22
Latvija un Ķemeru Nacionālais parks pirmo reizi uzņems Eiropas nacionālo parku ikgadējo konferenci
Dabas aizsardzības pārvalde Ķemeru Nacionālajā parkā, Jūrmalā šoruden, no 24. līdz 27. septembrim, uzņems Eiropas lielākās aizsargājamo dabas teritoriju organizācijas – EUROPARC Federācijas (EUROPARC Federation) ikgadējo konferenci.
2019-05-21
Starptautiskā konferencē spriedīs par degradēto kūdrāju apsaimniekošanu un ietekmes mazināšanu uz klimata pārmaiņām
13. un 14. jūnijā konferencē “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”, vietējie un ārvalstu eksperti skaidros kā kūdras ieguves ietekmētas teritorijas apsaimniekot un izmantot pēc kūdras ieguves.
2019-05-20
Īpašā pasākumā prezentēs Šlīteres bākai veltīto pastmarku
Latvijas Pasts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 24. maijā plkst.12.00 Dundagas novada Šlīteres bākā svinīgi prezentēs “Latvijas bāku” sērijā šogad izdoto pastmarku, kas veltīta Šlīteres bākai.
2019-05-16
Rēzeknē bioloģiskās daudzveidības dienā stāstīs par svešiniekiem Latvijas dabā
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija trešdien, 22. maijā par godu Starptautiskajai bioloģiskās daudzveidības dienai aicina ikvienu interesentu uz izzinošu pasākumu Rēzeknē “Svešinieki Latvijas dabā. Kā tie apdraud bioloģis
2019-05-16
Ķemeru “Meža mājā” līdz 24. maijam apskatāma starptautiska fotoizstāde par purviem
Dabas aizsardzības pārvalde aicina interesentus līdz 24. maijam dabas izglītības centrā “Meža māja”, Ķemeros, iepazīties ar starptautisku ceļojošo fotoizstādi “Purvu atjaunošana – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā”. Ieeja izstādē – bez maksas
2019-05-14
Sējumu pasargāšanā no migrējošajiem putniem medības nav efektīvs risinājums
Lauksaimniecības kultūru sējumu pasargāšanā no migrējošajiem putniem - baltpieres zosīm, sējas zosīm, ziemeļu gulbjiem un dzērvēm – pavasara medības nav efektīvs risinājums, norāda Dabas aizsardzības pārvalde un aicina meklēt citas alternatīvas.
2019-05-14
Meža ķiploku, jeb laksi savvaļā ievākt tirgošanai ir aizliegts
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina - meža ķiploki, jeb lakši ir aizsargājams augs un savvaļā tos ievākt tirdzniecībai ir aizliegts.
2019-05-09
Jaunumi Latvijas ekosistēmu pakalpojumu projektos
Š.g. 26. aprīlī Latvijas Universitātes Dabas mājā pulcējās ap 50 interesentu no valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, lai iepazītos ar jaunāko ekosistēmu pakalpojumu tēmai veltītajos projektos.
2019-05-07
Dabas koncertzāle izziņo 2019. gada varoni un koncertvietas
"Dabas koncertzāles" šī gada varonis būs Viendienīte un šim neparastajam ūdens kukainim veltītās mūzikas, mākslas un video performances notiks 5. jūlijā Skrīvenu novada Satekās un 20. jūlijā Līgatnē pie pārceltuves pār Gauju.
2019-05-07
Pārgājienā iepazīs Latvijas 2019. gada ģeovietu – Vidzemes jūrmalas stāvkrastus
Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Zimeļvidzemes ģeoparks” sestdien, 11. maijā aicina uz izzinošu pārgājienu, kas veltīts 2019. gada Latvijas ģeovietai – Vidzemes jūrmalas stāvkrastiem.
2019-05-07
Pārgājienos, laivu braucienos un talkās iepazīs Ziemeļgauju
Dabas aizsardzības pārvalde no 11. maija līdz šī gada novembrim, popularizējot aizsargājamo ainavu apvidus un to vērtību Latvijai unikālo ainavu saglabāšanā, aicina uz pasākumu ciklu “Piedzīvojums Ziemeļgaujā”.
2019-05-03
Māmiņdienā Līgatnes dabas takās ar interaktīvu spēli aicina iepazīt dzīvnieku mazuļus
Atzīmējot Māmiņdienu, Līgatnes dabas takas aicina 11.maiju - pavadīt aktīvās un izglītojošās aktivitātēs, piedaloties dabas takās mītošajām māmiņām un viņu mazuļiem veltītā tematiskā spēlē ar orientēšanās elementiem.
2019-04-30
Konfiscē nelegāli tirgotu polārlāča ādu un peļu klijāna izbāzni
Valsts policijas un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopīgi veiktas pārbaudes laikā konstatē pārkāpumus par savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu tirdzniecībā.
2019-04-30
Pārgājienā aicina iepazīt ikdienā maz pieejamo Krustkalnu dabas rezervātu
Aicinām 5. maijā pārgājienā iepazīt Krustkalnu dabas rezervātu un izbaudīt pavasari šajā dabas teritorijā, kas apmeklētājiem ikdienā nav tik vienkārši pieejams.
2019-04-25
Lielā talka Dabas aizsardzības pārvaldē
Dabas aizsardzības pārvalde sestdien, 27. aprīlī Lielajā talkā rīko talku Siguldā, Lakstīgalu gravā. Talkas laikā plānots sakopt šo skaisto, bet diemžēl piesārņoto dabas teritoriju.
2019-04-24
Līgatnes dabas takās mežacūkām ģimenes pieaugums
Līgatnes dabas taku mežacūku saimei šis pavasaris atnācis ar strīpainiem, ņipriem un rukšķošiem jaunumiem – šomēnes pasaulē nākuši pieci nebēdnīgi mežacūku sivēniņi.
2019-04-24
Pārgājienā varēs iepazīt Gaujas Nacionālā parka ielejas un gravas
Dabas aizsardzības pārvalde Siguldas Veselības un sporta nedēļas ietvaros svētdien, 28. aprīlī aicina uz pārgājienu vides gida pavadībā, lai iepazītu Gaujas nacionālā parka gravas un izbaudītu aktīvu pavasara dienu dabā.
2019-04-23
Ceļotāju dienā Ķemeru Nacionālajā parkā – aizraujošas aktīvās atpūtas iespējas mitrājos
Popularizējot Ķemeru Nacionālā parka dabas bagātības un tūrisma iespējas, svētdien, 5. maijā, Dabas aizsardzības pārvalde interesentus ielūdz uz Ceļotāju dienu nacionālā parka teritorijā.
2019-04-16
Dabas aizsardzības pārvalde vēršas PTAC par Kurzemes iedzīvotāju maldināšanu saistībā ar dabas skaitīšanas aktivitātēm
Dabas aizsardzības pārvalde vēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinot izvērtēt un atsaukt Kurzemes raidstacijās skanošo uzņēmuma SIA “Stiga RM” reklāmu, kurā tiek pausta maldinoša informācija saistībā ar dabas skaitīšanas aktivitātēm.
2019-04-15
Šūpojies dabā Lieldienās!
Dabas aizsardzības pārvalde šajā nedēļas nogalē no 20. līdz 22. aprīlim piedalīsies Siguldas šūpoļu festivālā un aicina Lieldienas svinēt, šūpojoties dabas šūpolēs.
2019-04-09
Arī jaunajā tūrisma sezonā aicinām ievērot principu – “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”
Tuvojoties aktīvajai tūrisma sezonai, Dabas aizsardzības pārvalde dabas takās un pie dažādiem apskates objektiem turpina izvietot kampaņas “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” informatīvās zīmes.
2019-04-08
Uzsākusies trešā dabas skaitīšanas sezona
Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs bioloģisko daudzveidību Latvijas teritorijā.
2019-04-02
Migrējošo putnu nodarīto postījumu novēršanai pieejamas kompensācijas
Lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikties kompensācijām par migrējošo sugu, piemēram, zosu un dzērvju nodarītajiem postījumiem.
2019-04-01
Uzzini vairāk par pazemes ūdeņu barotām ekosistēmām
Latvijas un Igaunijas sadarbības projektā “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā” sagatavots informatīvais izdevums.
2019-03-29
Ķemeru Nacionālajā parkā putnu dienās spārnotos lidoņus varēs iepazīt dabai draudzīgi
Dabas izglītības centrs “Meža māja”, atzīmējot Latvijas Ornitoloģijas biedrības Putnu vērošanas dienas, 6. un 7. aprīlī aicina pieredzēt putnu migrācijas brīnumu Ķemeru Nacionālajā parkā
2019-03-29
Roņu mazuļi cieš no pārmērīgas cilvēku uzmanības – aicinām brīvdienās uz piekrasti nedoties
Roņu mazuļi cieš no pārmērīgas cilvēku uzmanības – aicinām brīvdienās uz piekrasti nedoties
2019-03-29
Ķemeru Nacionālā parka taurgovis palīdzēs uzturēt dabiskos zālājus Ukrainā un Baltkrievijā
Ķemeru Nacionālajā parkā lielajiem zālēdāiem kļuvis par šauru, tādēļ daļa no tiem dosies palīdzēt uzturēt dabiskās ganības Ukrainā un Baltkrievijā.
2019-03-27
Dabas aizsardzības pārvalde Putnu dienās aicina uz būrīšu darbnīcām un izzinošiem pārgājieniem
Dabas aizsardzības pārvalde, tradicionālajās Putnu vērošanas dienās, 6. un 7. aprīlī aicina piedalīties dažādos pasākumos visā Latvijā – gan darboties būrīšu un putnu mājokļu meistardarbnīcās, gan doties izzinošos pārgājienos.
2019-03-27
PDF aicina iedzīvotājus pievienoties Zemes stundai un lēmumu pieņēmējus iekļaut dabas daudzveidību politiskajā dienas kārtībā
Šo sestdien, 30. martā, visā pasaulē, tostarp Latvijā, tiks atzīmēta Zemes stunda. Tas ir apliecinājums tam, ka sabiedrības iesaistīšanas var būt spēcīgs stimuls pārmaiņām globālā mērogā.
2019-03-20
Aprīļa vidū plānots pabeigt remontdarbus Lielā Liepukalna skatu tornī
Dabas aizsardzības pārvalde plāno līdz aprīļa vidum pabeigt remontdarbus Lielā Liepukalna skatu tornī Rāznas Nacionālajā parkā, lai līdz ar aktīvās pavasara un vasaras tūrisma sezonas sākumu dabas draugiem atkal būtu iespēja baudīt ainavas.
2019-03-19
“Krastings” gar Svētupi – aicinām uz Pasaules ūdens dienai veltītu pārgājienu
Dabas aizsardzības pārvalde sestdien, 23. martā rīko neparastu pārgājienu – “krastingu” gar Svētupi un Reisa grāvi Vidzemes piekrastē.
2019-03-15
Pastaigās piekrastē aicina suņus turēt pavadā – roņu mazuļu un arī četrkājaino draugu drošības labā
Dabas aizsardzības pārvalde saņem arvien vairāk aculiecinieku zvanu par cilvēku nepieskatītiem suņiem piejūrā, kas mēģina kaitēt roņu mazuļiem – tos biedējot ar riešanu vai pat ievainojot, tādēļ aicinām, baudot pastaigas pludmalē, suņus turēt pavadā.
2019-03-14
Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz talku Kaņiera ezera piekrastē
Dabas aizsardzības pārvalde sestdien, 16. martā, plkst. 11.00 aicina interesentus piedalīties dabas talkā Ķemeru Nacionālajā parkā, kur iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros no kokiem un krūmiem plānots atbrīvot kadiķu audzi pie Kaņiera ezera.
2019-03-14
Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri monitorē krokainās rozes un rada jaunas izzinošas aktivitātes
Dabas aizsardzības pārvalde skolēnu pavasara brīvlaikā, 11.-12. martā, Ķemeru Nacionālā parka jaunajiem reindžeriem organizēja pasākumu, kura laikā jaunieši kopā ar Pārvaldes speciālistiem monitorēja invazīvās augu sugas – krokainās rozes – izplatību
2019-03-12
Iznāks Šlīteres bākai veltīta pastmarka un īpaša aploksne
Latvijas Pasts šonedēļ laiž klajā jaunu pastmarku sērijā Latvijas bākas – uz tās redzama 1849.gadā būvētā Šlīteres bāka, kas atrodas Slīteres Nacionālajā parka Zilo kalnu kraujas malā.
2019-03-08
Zoodārzā nogādāti divi novārguši ronēni
Vakar, 7. martā Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori no Saulkrastiem un Laučiem zoodārzā nogādāja divus baltus ronēnus. Abi pelēko roņu mazuļi ir novājējuši un nesasniedz vecumam atbilstošu ķermeņa masu.
2019-03-08
Siguldas bibliotēkā skatāma Dabas aizsardzības pārvaldes mākslinieces D. Segliņas izstāde
Siguldas novada bibliotēkā šonedēļ atklāta mākslinieces un Dabas aizsardzības pārvaldes dizaineres Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstāde „Daba spēlēs un zīmējumos”.
2019-03-05
Latvija pirmā no Baltijas valstīm izstrādā nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumam
Starptautiski noteiktie siltumnīcefekta gāzu emisiju faktori, kurus Latvija izmanto savā ikgadējajā nacionālajā SEG emisiju inventarizācijā, ir divas reizes lielāki nekā reālās SEG emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm Latvijā.
2019-03-04
Zaļajā pēcpusdienā Ciblā stāstīs par savvaļas sugu aizsardzību
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija aicina interesentus 6. martā piedalīties “Zaļajā pēcpusdienā” Ciblas bibliotēkā, kuras tēma šoreiz – “Savvaļas sugu aizsardzība. Kas jāzina, lai nekļūtu par kontrabandistu?”.
2019-02-28
Ar ģimeņu stafeti un izstādes atklāšanu svinēs Līgatnes dabas taku 44 gadu jubileju
Ar ģimeņu stafeti un īpašiem uzdevumiem kā arī izstādes “Mana adrese: mežs” atklāšanu, viens no zināmākajiem Gaujas nacionālā parka objektiem - Līgatnes dabas takas - sestdien, 9. martā svinēs savu 44 gadu jubileju.
2019-02-28
Bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina strauji sarukt
Decembrī Dabas aizsardzības pārvalde saņēma 32 tūkstošus anketu no 250 dabas skaitīšanas ekspertiem par 2018. gada sezonā apsekotajām teritorijām. Apkopotie dati liecina, ka no pērn apsekotajām pļavām bioloģiski vērtīgas ir tikai 17%.
2019-02-26
Niedru skulptūru festivāls pārcelts uz Randu pļavām!
Ņemot vērā pavasarīgos laika apstākļus un drošības apsvērumus, šajā nedēļas nogalē, 2. martā, gaidāmais Niedru skulptūru festivāls pārcelts uz Randu pļavām Salacgrīvas novadā.
2019-02-26
Pūču naktī Ķemeru Nacionālajā parkā – jaunākie pūču pētījumi Latvijā
Aicinot iepazīt noslēpumainos nakts putnus – pūces, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 9. martā, ielūdz uz Pūču nakti Ķemeru Nacionālajā parkā.
2019-02-25
Aicina piedalīties seminārā Tallinā par konceptuālo modeļu izstrādi no pazemes ūdeņiem atkarīgām ekosistēmām
28. martā Tallinā interesentiem ir iespēja piedalīties seminārā “Ievads konceptuālo modeļu izstrādē no pazemes ūdeņiem atkarīgām ekosistēmām".
2019-02-22
Roņu laiks klāt: Saulkrastu pludmalē atrasts pirmais ronēns
Dabas aizsardzības pārvalde aicina atpūtniekus brīvdienās, baudot pastaigas pludmalē, būt uzmanīgiem un, sastopot piekrastē ronēnus, tiem netuvoties un tos netraucēt.
2019-02-20
Sedas purva dīķos notiks jau otrais niedru skulptūru festivāls
Apvienojot ieguldījumu dabas saglabāšanā un biotopu kopšanā ar aizraujošu brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā, Dabas aizsardzības pārvalde 2. martā jau otro reizi rīko niedru skulptūru festivālu.
2019-02-20
Dabas pārvalde arī ziemā turpina iekšējo ūdeņu kontroles īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori arī ziemā pastiprināti kontrolē iekšējos ūdeņus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
2019-02-19
Pārgājienā Ģipkā varēs iepazīt neparasto mitrāju – lankas un dzīvnieku pēdas tajās
Mitrājiem veltītā mēneša noslēgumā aicinām doties uz Kurzemi un piedalīties pārgājienā “Mitrāji un pēdas” Ģipkas lankās.
2019-02-18
Lapmežciemā Zaļajā pēcpusdienā stāstīs par svešiniekiem Latvijas dabā
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija 28. februārī plkst. 16.00 aicina Lapmežciema un apkārtnes iedzīvotājus uz izzinošu pasākumu “Svešinieki Latvijas dabā.
2019-02-15
Jauns rakstu krājums aicina iepazīt Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanas rezultātus
Dabas aizsardzības pārvalde izdevusi zinātnisku rakstu krājumu “Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā”, kas ļauj detalizēti iepazīties ar Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanas projekta “Hydroplan” rezultātiem.
2019-02-14
Ziemas izskaņā aicinām doties pārgājienā Lielo Pelečāres purvu
Dabas aizsardzības pārvalde mitrājiem veltītā mēneša noslēgumā sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību aicina 23. februārī piedalīties pārgājienā “Uz Lielo Pelečāres purvu – Ramsāres mitrāju Latvijā”.
2019-02-14
Uzlabojumu veikšanai uz dažām dienām būs slēgta Melnalkšņu dumbrāja laipa Ķemeru Nacionālajā parkā
Līdz 22. februārim apmeklētājiem būs slēgta Melnalkšņu dumbrāja laipa, kas atrodas Ķemeros, dabas izglītības un informācijas centra “Meža māja” tuvumā.
2019-02-11
Lubānas mitrājā uzlaboti ligzdošanas apstākļi ūdensputniem
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas rīkotajā talkā dabas liegumā „Lubāna mitrājs” no apauguma attīrītas mākslīgi veidotās salas Īdeņas zivju dīķos.
2019-02-11
Svētciemā “Zaļajā pēcpusdienā” stāstīs par vietējiem un svešiniekiem Latvijas dabā
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dažādām Latvijas dabai neraksturīgām augu un dzīvnieku sugām, Dabas aizsardzības pārvalde 13. februārī ikvienu interesentu aicina uz Zaļo pēcpusdienu Svētciema bibliotēkā “Vietējie un svešinieki florā un faunā”
2019-02-08
Pārgājienā Stompaku purvā varēs iepazīt dabu un vēsturi
Dabas aizsardzības pārvalde aicina 16. februārī piedalīties pārgājienā “Izbaudi ziemu mitrājā - Stompaku purvā”, kas ir viens no mitrājiem veltītā mēneša pasākumiem Latgales reģionā.
2019-02-07
Biosfēras rezervāta popularizēšanai Vidzemes Augstskolā atklāta UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”
Ar mērķi veicināt biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā, un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā, Latvijā izveidota starptautiski atzīta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolā.
2019-02-07
Dabas aizsardzības pārvalde Rugājos un Rudzātos stāstīs par mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija februārī aicina uz divām sarunām “Zaļajās pēcpusdienās” Rugājos un Līvānu novada Rudzātos, lai pārrunātu mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, un biotopu apsaimniekošanas jautājumus
2019-02-07
Japāņu studente Ķemeru “Meža mājai” dāvina unikālus sienu gleznojumus
Studente no Japānas Konatsu Hagita, pavadot gadu praksē Latvijā, Ķemeru Nacionālā parkā dabas izglītības centra “Meža māja” dabas skolas telpas atdzīvinājusi ar augu un dzīvnieku gleznojumiem.
2019-02-06
Jūrmalā februārī notiks pasākumi “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?”
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dažādām Latvijas dabai neraksturīgām augu un dzīvnieku sugām, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija februārī Jūrmalas iedzīvotājus aicina uz diviem izzinošiem pasākumiem.
2019-02-06
Talsos notiks īpašs pasākums par svešiniekiem Latvijas dabā, skaidros arī ozolu nokalšanas iemeslus
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu trešdien, 13. februārī plkst. 17.30 aicina Talsu apkārtnē dzīvojošos uz izzinošu pasākumu “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?”.
2019-02-04
Aicinām iesaistīties ūdensputnu ligzdošanas apstākļu uzlabošanā Lubāna ezerā
Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu un dabas draugu piektdien, 8. februārī piedalīties talkā dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, lai palīdzētu uzlabot ūdensputnu ligzdošanas apstākļus uz īpaši izveidotajām salām.
2019-02-03
Līgatnes dabas takās aktīvās atpūtas piekritēji izbauda Meža biatlonu
Līgatnes dabas takās nedēļas nogalē aizvadīts Dabas aizsardzības pārvaldes un Gaujas Nacionālā parka fonda rīkotais “Meža biatlons”.
2019-02-01
Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju atzinība
Novērtējot ieguldījumu neskartās dabas saglabāšanā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas atzinība – Bronzas standarts uz turpmākajiem trim gadiem.
2019-01-31
Pašvaldībām arī turpmāk jāapsaimnieko savā teritorijā esošās piejūras pludmales
Dabas aizsardzības pārvalde ir gatava arī turpmāk apsaimniekot tās pārziņā esošās pludmales Rīgas jūras līcī un pie Baltijas jūras, taču par piekrastes zonām, kas atrodas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām jāturpina rūpēties pašvaldībām.
2019-01-30
Starptautiskā projektā pēta avotu ekosistēmu Kazu gravā Gaujas Nacionālajā parkā.
Igaunijas−Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. − 2020.gadam ietvaros īstenotajā projektā “Ground Eco” iesākta avotu ekosistēmas izpēte Kazu gravā Gaujas Nacionālajā parkā.
2019-01-28
Līgatnes dabas takās notiks meža biatlona sacensības
Dabas aizsardzības pārvalde un Gaujas Nacionālā parka fonds aicina ikvienu interesentu un aktīvās atpūtas cienītāju sestdien, 2. februārī Līgatnes dabas takās piedalīties Meža biatlona sacensībās, kur slēpošanu papildinās šautriņu mešana mērķī.
2019-01-25
Ķemeru Nacionālajā parkā mitrājus izzinās, tiem palīdzot
Atzīmējot Starptautisko Mitrāju dienu, sestdien, 2. februārī, aicinām piedalīties īpašā mitrāju saglabāšanas pasākumā Ķemeru Nacionālajā parkā.
2019-01-23
Starptautiskajā Mitrāju dienā aicina iepazīt purvu un citu mitrāju lomu klimata pārmaiņu mazināšanā
Nākamajā nedēļas nogalē 2. februārī ar izzinošām aktivitātēm dabā, talku un pārgājienu Dabas aizsardzības pārvalde aicina atzīmēt Starptautisko mitrāju dienu, kuras tēma šogad – mitrāji un klimata pārmaiņas.
2019-01-21
Februārī darba un interešu kolektīvi aicināti pieteikties talkām Kaņiera ezera salās
Lai putniem nodrošinātu labvēlīgus ligzdošanas apstākļus, Dabas aizsardzības pārvalde februārī aicina darba un interešu kolektīvus pieteikties un īstenot Kaņiera ezera salu atkrūmošanu Ķemeru Nacionālajā parkā.
2019-01-18
Klajā nāk divas jaunas īsfilmas par mitrāju atjaunošanu Ķemeru Nacionālajā parkā
Īsfilmas “Skudrupītes otrā elpa” un “Zaļā purva atdzimšana” sniedz iespēju uzzināt kā Dabas aizsardzības pārvalde atjaunoja mitrājus trijās nosusināšanas skartās teritorijās Ķemeru Nacionālajā parkā.
2019-01-18
Ķemeru Nacionālajā parkā notiks pasākumu sērija “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?”Ķemeru Nacionālajā parkā notiks pasākumu sērija “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?”
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dažādām Latvijas dabai neraksturīgām augu un dzīvnieku sugām, Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz izzinošu pasākumu sēriju “Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?” Ķemeru Nacionālajā parkā.
2019-01-11
Dabas aizsardzības pārvalde īpašā pasākumā Kandavā stāstīs par svešzemju sugām Latvijas dabā
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija un biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs” Kandavā, 18. janvārī plkst. 15.00 aicina ikvienu uz izzinošu pasākumu “Par svešiniekiem Latvijas dabā un vai tie mūs apdraud?”.
2019-01-10
Jaunie reindžeri atbrīvo no apauguma Kaņiera pilskalnu
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar jaunajiem reindžeriem iniciatīvā „Daru labu dabai” aizvadītajā nedēļā turpināja pērn iesākto Kaņiera pilskalna apkārtnes sakopšanu, novācot teritorijā lieko koku un krūmu apaugumu.
2019-01-08
Līgatnes lācene Ilzīte svinēs pilngadību
Uzņemot viesus un našķojoties ar īpašiem gardumiem, Līgatnes dabas taku lācenīte Ilzīte piektdien, 11. janvārī svinēs savu pilngadību un par godu šim notikumam dabas takās plānots īpašs svētku pasākums.
2019-01-03
Arhitektus aicina izstrādāt idejas Gaujas Nacionālā parka vārtu tiltam
Starptautiski atzītais arhitektūras ieceru un ideju konkursu rīkotājs "Bee Breeders" sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina arhitektus no Latvijas un visas pasaules iesniegt idejas Gaujas Nacionālā parka vārtu - kājinieku tilta projektam.
2019-01-02
Izkūstot ledum, atkritumi nepazūd; PDF un Dabas aizsardzības pārvalde aicina makšķerniekus būt atbildīgiem
Tuvojoties Pasaules Dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgi realizētās iniciatīvas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes” pirmā gada noslēgumam, vēlamies atgādināt, ka par videi draudzīgu iešanu dabā jādomā arī ziemas sezonā.


2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009