Apie mus
Gamtos apsaugos agentūra yra Aplinkos apsaugos ir regionines pletros ministerijai pavaldi įstaiga, įgyvendinanti vieninga valstybės politiką saugomų teritorijų apsaugos srityje, bei vykdanti Latvijos valstybės įsteigtų saugomų teritorijų valdymą ir tvarkymą.
 
Gamtos apsaugos agentūra turi keturius regioninius padalinius:
Regioniniai padaliniai kompetencijos ribose esančiose saugomose teritorijose, įskirtinai Natura 2000 teritorijos, įgyvendina bendrą gamtos apsaugos politiką ir kontroliuoja  valstybinių gamtos apsaugos Įstatymų ir teisės aktų laikymą.