LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dridža ezers
 
 
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300900
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Krāslavas, Kombuļu un Skaistas pagasts.
Platība: 2627 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienībA  Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Latgales augstienes dienviddaļai raksturīgo ezeru un pauguraiņu ainavu. Baltijas dziļākais ezers (65,1 m), mezotrofs. Konstatētas daudzas Latvijā aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, tostarp arī ES Putnu un Biotopu direktīvu sugas.
 
Robežu shēma: lejuplādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2009.-2019.): lejupielādēt (PDF 3.16 MB)
Pielikumi: