Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.10.2021.
  Jauna video/audio aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vajadzībām, kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu attālināto konferenču, sanāksmju, darba grupu un dažādu apmācību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.06.2021.
  Stiprinot vietējo pašvaldību un valsts institūciju publisko ezeru un ūdenstilpņu resursu apsaimniekošanas un pārvaldības kapacitāti, tiks uzlabota publisko ūdeņu apsaimniekošana un pārvaldība Kurzemes plānošanas reģionā.
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.05.2021.
  Piekļūstamības un attālas novērošanas iespēju uzlabošana sekmē zivju resursu aizsardzības pasākumus, mazina potenciālo pārkāpumu iespējas, palīdz gūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli.
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.03.2021.
  KF
  Daudzu aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no pareizas to apsaimniekošanas. Tie ir gan zālāji un parkveida pļavas, zāļu purvi, pelēkās kāpas un virsāji, gan arī alejas, upju straujteces un meži. Mērķtiecīga šo teritoriju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.03.2021.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.02.2021.
  Līgatnes dabas taku audiogidu izstrāde, kuri ar aizraujošu stāstījumu palīdzību izglītos un veicinās sabiedrības ieinteresētību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.02.2021.
  Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.02.2021.
  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.02.2021.
  Projekta ietvaros tiks pilnveidots dabas daudzveidības saglabāšanas stūrakmens - sugu aizsardzības sistēma, izvērtējot savvaļas sugu apdraudētību un to juridiskās aizsardzības nepieciešamību. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par apdraudētajām…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.12.2020.
  Efektīva īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzības noddrošināšana, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.