Statuss:
Īstenošanā
30.11.2017.
KF
Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta bioloģiskās daudzveidības valsts vides monitoringa programma, pilnveidojot monitoringa veikšanas tehnisko aprīkojumu. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacijā Papē tiks…
Statuss:
Īstenošanā
03.11.2016.
KF
Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai iegūtu pilnīgu un detalizētu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, kā arī tās efektīvi pārvaldītu un plānotu…
Statuss:
Noslēdzies
25.08.2010.
KF
Eiropas Kohēzijas fonda (KF) projekts Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001  …