Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.03.2021.
  KF
  Daudzu aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no pareizas to apsaimniekošanas. Tie ir gan zālāji un parkveida pļavas, zāļu purvi, pelēkās kāpas un virsāji, gan arī alejas, upju straujteces un meži. Mērķtiecīga šo teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.11.2017.
  KF
  Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta bioloģiskās daudzveidības valsts vides monitoringa programma, pilnveidojot monitoringa veikšanas tehnisko aprīkojumu. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacijā Papē tiks…
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.11.2016.
  KF
  Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai iegūtu pilnīgu un detalizētu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, kā arī tās efektīvi pārvaldītu un plānotu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.08.2010.
  KF
  Eiropas Kohēzijas fonda (KF) projekts Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās I kārta - 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 II kārta - 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001  …