Materiāli dabas izināšanas nodarbībām.

Bioloģiski vērtīgs koks ir pieaudzis vai vecs, dzīvs vai miris koks, kurš nodrošina mājvietu dažādiem dzīvajiem organismiem – sēnēm, sūnām, ķērpjiem, bezmugurkaulniekiem, zīdītājiem un putniem. 

Plašāka informācija sadaļā Bioloģiski vērtīgs koks

Gan ikdienas pienākumos, gan īstenojot dažnedažādus projektus, Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumus, izstrādā vadlīnijas un rekomendē veicamās apsaimniekošanas formas, analizē dažādu saimniekošanas metožu ietekmi uz dabas daudzveidību, monitorē dažādu sugu izplatību Latvijā, izbūvē un uztur infrastruktūru izzinošām un dabas tūrismu veicinošām aktivitātēm, īsteno neformālo dabas izglītību.

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centros ir pieejami:

 • daudzveidīgi informatīvie materiāli;
 • tematiskās ekspozīcijas un izstādes;
 • speciāls inventārs dabas izzināšanai;
 • darba lapas;
 • dažādas izziņas spēles.

Sīkāk ar pārvaldes dabas centru piedāvātajām programmām var iepazīties tīmekļvietnē www.tiekamiesdaba.lv vai lejupielādējamajā materiālā IZZINI DABU DABĀ.

 • Lai mazinātu krupju sabraukšanas risku, daudzviet Eiropā jau gadiem ierasta prakse ir veidot gan migrācijas tuneļus abiniekiem zem autoceļiem, gan ierobežot satiksmi un braukšanas ātrumu šādās vietās, gan arī veidot brīvprātīgo grupas, kas fiziski palīdz krupjiem tikt pāri ceļam un izdzīvot. 

 

Ceļojošā izstāde "Dzīvība ezerā"

Sīkāka informācija par izstādi pieejama tīmekļvietnē www.tiekamiesdaba.lv

Izstādes "Dzīvība ezerā" materiāli 

Metodiskie materiāli par ezeru izpēti

Noteicēji un noteikšanas atslēgas

Krāsojamā lapas

Animācijas filmas

Glaciālie un lagūnas ezeri. Ekspedīcija uz planētu Zeme

 Ledyninių ir lagūninių ežerų susidarymas

Ezeru novecošana. Ekspedīcija uz planētu Zeme

 Ežero senėjimo procesas

 

Materiāla #DABĀ EJOT. KO ATNESI TO AINES titullapa - āpsis darba apģērbā

 

Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību un aicina skolu pedagogus to izmantot ikdienas darbā.

Atkarībā no skolēnu vecuma, nodarbību norise un aktivitātes ir atšķirīgas, tomēr rīcība, uz kuru mudina metodiskais materiāls, ir viena – rūpes par tīru vidi, lai dabā iešana ikvienam sagādātu prieku.

Ar dažādu praktisku metožu palīdzību skolēniem būs iespēja, izprast rīcības, kas negatīvi ietekmē vidi ap mums, apdraudot gan savvaļas iemītniekus, gan arī pašu veselību. Piemēram, pašiem mazākajiem būs iespēja attīstīt prasmi piepildīt savu mugursomu pirms pārgājiena tā, lai pēc iespējas samazinātu tās svaru un izslēgtu lietas, no kurām pārgājiena laikā būtu vēlme atbrīvoties – kas ir visbiežākais veids, kā dabā nokļūst atkritumi. Savukārt vidusskolas skolēniem būs iespēja iejusties uzņēmēja lomā, lai labāk izprastu, kā ikviena cilvēka rīcība spēj ietekmēt dabu un apkārtējos, kā arī rosinātu domāt par infrastruktūru un vides pieejamību.

Liela uzmanība nodarbībās tiek pievērsta Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgi īstenotās informatīvās kampaņas “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” informatīvajai zīmei, kas izvietota dabas takās un pie dažādiem dabas objektiem, lai sabiedrību mudinātu visu līdzi paņemto aiznest arī atpakaļ. Ar video īsfilmas palīdzību skolēni iepazīs kampaņas galveno varoni Āpsi, kas ir viens no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā, jo pastāvīgi rūpējas par tīrību un pat pirms iešanas alā nopurina pakaļkājas.

Metodiskais materiāls izstrādāts, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā nodarbībā vairākus mācību priekšmetus. Nodarbību saturs, mācību metodes un materiāli ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma skolēni (1. – 4.klase), pamatskolas vecuma skolēni (5.- 6. klase un 7. – 9.klase) un vidusskolas vecuma skolēni (10. – 12.klase). Pilnvērtīgai zināšanu apguvei, metodiku paredzēts īstenot gan telpu, gan āra nodarbībās, vispirms iekštelpās apgūstot teorētiskās zināšanas, un pēcāk tās nostiprinot pārgājiena laikā dabā.

Materiāls sagatavots programmas LIFE+ Vides politika un pārvaldība projektā "Ekosistēmu pakalpojumi". Tas domāts gidiem, skolotājiem, nometņu vadītājiem un citiem interesentiem, kas dosies kopā ar bērnu klasi vai grupu, vai individuāli uz Dabas dizaina parku “Baltā kāpa”. 

Rokasgrāmata sagatavota programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projektā "EREMITA MEADOWS"

Rokasgrāmatā aprakstītās nodarbības izstrādātas, ņemot vērā parkveida pļavu īpatnības. Materiāla kopējie mērķi ir 

 • veidot skolēnos padziļinātu interesi par dabu, ļaujot skolēniem darboties tieši dabā un iegūt nepastarpinātu pieredzi par dabā notiekošajiem procesiem;
 • paplašināt skolēnu zināšanas par dabas aizsardzību un īpaši aizsargājamām teritorijām Natura 2000 Latvijā;
 • iesaistīt skolēnus dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā.

Nodarbības ir veidotas tā, lai skolēni būtu ne tikai kaut ko uzzinājuši par attiecīgo ekosistēmu, bet arī emocionāli to izjutuši.

Materiāls sastāv no trīs programmu aprakstiem:

 • Programma 1.-5. klašu skolēniem.
 • Programma 6.-9. klašu skolēniem.
 • Programma 10.-12. klašu skolēniem.

 

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projektā „Atpakaļ dabā” sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas Nacionālā parka un Ķemeru Nacionālā parka mitrājos. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.

Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.