Materiāli dabas izināšanas nodarbībām.

Materiāla #DABĀ EJOT. KO ATNESI TO AINES titullapa - āpsis darba apģērbā

Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību un aicina skolu pedagogus to izmantot ikdienas darbā.

Atkarībā no skolēnu vecuma, nodarbību norise un aktivitātes ir atšķirīgas, tomēr rīcība, uz kuru mudina metodiskais materiāls, ir viena – rūpes par tīru vidi, lai dabā iešana ikvienam sagādātu prieku.

Ar dažādu praktisku metožu palīdzību skolēniem būs iespēja, izprast rīcības, kas negatīvi ietekmē vidi ap mums, apdraudot gan savvaļas iemītniekus, gan arī pašu veselību. Piemēram, pašiem mazākajiem būs iespēja attīstīt prasmi piepildīt savu mugursomu pirms pārgājiena tā, lai pēc iespējas samazinātu tās svaru un izslēgtu lietas, no kurām pārgājiena laikā būtu vēlme atbrīvoties – kas ir visbiežākais veids, kā dabā nokļūst atkritumi. Savukārt vidusskolas skolēniem būs iespēja iejusties uzņēmēja lomā, lai labāk izprastu, kā ikviena cilvēka rīcība spēj ietekmēt dabu un apkārtējos, kā arī rosinātu domāt par infrastruktūru un vides pieejamību.

Liela uzmanība nodarbībās tiek pievērsta Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgi īstenotās informatīvās kampaņas “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” informatīvajai zīmei, kas izvietota dabas takās un pie dažādiem dabas objektiem, lai sabiedrību mudinātu visu līdzi paņemto aiznest arī atpakaļ. Ar video īsfilmas palīdzību skolēni iepazīs kampaņas galveno varoni Āpsi, kas ir viens no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā, jo pastāvīgi rūpējas par tīrību un pat pirms iešanas alā nopurina pakaļkājas.

Metodiskais materiāls izstrādāts, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā nodarbībā vairākus mācību priekšmetus. Nodarbību saturs, mācību metodes un materiāli ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma skolēni (1. – 4.klase), pamatskolas vecuma skolēni (5.- 6. klase un 7. – 9.klase) un vidusskolas vecuma skolēni (10. – 12.klase). Pilnvērtīgai zināšanu apguvei, metodiku paredzēts īstenot gan telpu, gan āra nodarbībās, vispirms iekštelpās apgūstot teorētiskās zināšanas, un pēcāk tās nostiprinot pārgājiena laikā dabā.

Gan ikdienas pienākumos, gan īstenojot dažnedažādus projektus, Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumus, izstrādā vadlīnijas un rekomendē veicamās apsaimniekošanas formas, analizē dažādu saimniekošanas metožu ietekmi uz dabas daudzveidību, monitorē dažādu sugu izplatību Latvijā, izbūvē un uztur infrastruktūru izzinošām un dabas tūrismu veicinošām aktivitātēm, īsteno neformālo dabas izglītību.

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centros ir pieejami:

  • daudzveidīgi informatīvie materiāli;
  • tematiskās ekspozīcijas un izstādes;
  • speciāls inventārs dabas izzināšanai;
  • darba lapas;
  • dažādas izziņas spēles.

Ar dabas centru piedāvātajām programmām var iepazīties materiālā IZZINI DABU DABĀ.