Materiāli dabas izināšanas nodarbībām.

Materiāla #DABĀ EJOT. KO ATNESI TO AINES titullapa - āpsis darba apģērbā

Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību un aicina skolu pedagogus to izmantot ikdienas darbā.

Atkarībā no skolēnu vecuma, nodarbību norise un aktivitātes ir atšķirīgas, tomēr rīcība, uz kuru mudina metodiskais materiāls, ir viena – rūpes par tīru vidi, lai dabā iešana ikvienam sagādātu prieku.

Ar dažādu praktisku metožu palīdzību skolēniem būs iespēja, izprast rīcības, kas negatīvi ietekmē vidi ap mums, apdraudot gan savvaļas iemītniekus, gan arī pašu veselību. Piemēram, pašiem mazākajiem būs iespēja attīstīt prasmi piepildīt savu mugursomu pirms pārgājiena tā, lai pēc iespējas samazinātu tās svaru un izslēgtu lietas, no kurām pārgājiena laikā būtu vēlme atbrīvoties – kas ir visbiežākais veids, kā dabā nokļūst atkritumi. Savukārt vidusskolas skolēniem būs iespēja iejusties uzņēmēja lomā, lai labāk izprastu, kā ikviena cilvēka rīcība spēj ietekmēt dabu un apkārtējos, kā arī rosinātu domāt par infrastruktūru un vides pieejamību.

Liela uzmanība nodarbībās tiek pievērsta Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgi īstenotās informatīvās kampaņas “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” informatīvajai zīmei, kas izvietota dabas takās un pie dažādiem dabas objektiem, lai sabiedrību mudinātu visu līdzi paņemto aiznest arī atpakaļ. Ar video īsfilmas palīdzību skolēni iepazīs kampaņas galveno varoni Āpsi, kas ir viens no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā, jo pastāvīgi rūpējas par tīrību un pat pirms iešanas alā nopurina pakaļkājas.

Metodiskais materiāls izstrādāts, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā nodarbībā vairākus mācību priekšmetus. Nodarbību saturs, mācību metodes un materiāli ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma skolēni (1. – 4.klase), pamatskolas vecuma skolēni (5.- 6. klase un 7. – 9.klase) un vidusskolas vecuma skolēni (10. – 12.klase). Pilnvērtīgai zināšanu apguvei, metodiku paredzēts īstenot gan telpu, gan āra nodarbībās, vispirms iekštelpās apgūstot teorētiskās zināšanas, un pēcāk tās nostiprinot pārgājiena laikā dabā.

 

KONKURSA
“Nodarbība par dabai draudzīgu rīcību – “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!””
NOLIKUMS

Konkursa organizētājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

Konkursa tēma: Nodarbība par dabai draudzīgu rīcību – “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”.

Konkursa mērķis: Veicināt metodikas izmantošanu vispārējo izglītības iestāžu mācību darbā, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas un izpratni par dabas lietām – dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību.

Konkursa dalībnieki: izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēni kopā ar saviem pedagogiem.  

Konkursa norise:

 1. Skolotājs novada mācību stundu (abas daļas – gan iekštelpā, gan ārā), kurā tiek izmantota metodika par dabā draudzīgu rīcību.
 2. Klases pārstāvis īsā video vai fotoreportāžas veidā fiksē nodarbības norisi.
 3. Skolēni klasē pārrunā nodarbībā piedzīvoto un noformulē vēstījumu par to, kādas ir galvenās atziņas un ieguvums no šīs nodarbības.
 4. Līdz 2022. gada 20. maijam plkst. 24:00 sociālajā tīklā “Facebook” klases pārstāvis (skolotājs vai skolēns) vai  mācību iestāde publicē ziņu, kurā ietverts:
  • video vai fotoreportāža, kas atspoguļo nodarbības norisi;
  • informācija par skolu un klasi, kas piedalās konkursā;
  • klases viedoklis par to, kādas ir šīs nodarbības galvenās atziņas un  ieguvumi (3  līdz 6 teikumi);
  • pievienots tēmturis (hashtag): #koatnestoaiznes.

NB! Lai piedalītos balvu izlozē, publicētajā ziņā jābūt ietvertām visiem augstāk minētajiem punktiem, arī tēmturim.

Apbalvošana: Konkursam noslēdzoties, tiks izlozētas trīs laimīgās klases, kuru audzēkņiem būs iespēja kopā ar Āpsi doties dabas izzinošā nodarbībā kādā no īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām vai uz Līgatnes dabas takām. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Dabas aizsardzības pārvaldes “Facebook” lapā https://www.facebook.com/dabasparvalde. Balvu varēs izmantot līdz 2022.gada 31.decembrim.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt pie Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas komunikācijas speciālistes Ievas Līnes - ieva.line@daba.gov.lv, +371 29251858.

Nolikums lejupielādei

Gan ikdienas pienākumos, gan īstenojot dažnedažādus projektus, Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumus, izstrādā vadlīnijas un rekomendē veicamās apsaimniekošanas formas, analizē dažādu saimniekošanas metožu ietekmi uz dabas daudzveidību, monitorē dažādu sugu izplatību Latvijā, izbūvē un uztur infrastruktūru izzinošām un dabas tūrismu veicinošām aktivitātēm, īsteno neformālo dabas izglītību.

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centros ir pieejami:

 • daudzveidīgi informatīvie materiāli;
 • tematiskās ekspozīcijas un izstādes;
 • speciāls inventārs dabas izzināšanai;
 • darba lapas;
 • dažādas izziņas spēles.

Ar dabas centru piedāvātajām programmām var iepazīties materiālā IZZINI DABU DABĀ.

Materiāls tapis programmas LIFE+ Vides politika un pārvaldība projekta "Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros Saulkrastu dabas dizaina parks “Baltā kāpa” sākumskolas vecuma bērniem

 

Materiāls tapis programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros

 

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.

Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.