Materiāli dabas izināšanas nodarbībām.

  • Lai mazinātu krupju sabraukšanas risku, daudzviet Eiropā jau gadiem ierasta prakse ir veidot gan migrācijas tuneļus abiniekiem zem autoceļiem, gan ierobežot satiksmi un braukšanas ātrumu šādās vietās, gan arī veidot brīvprātīgo grupas, kas fiziski palīdz krupjiem tikt pāri ceļam un izdzīvot. 

 

Materiāla #DABĀ EJOT. KO ATNESI TO AINES titullapa - āpsis darba apģērbā

 

Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību un aicina skolu pedagogus to izmantot ikdienas darbā.

Atkarībā no skolēnu vecuma, nodarbību norise un aktivitātes ir atšķirīgas, tomēr rīcība, uz kuru mudina metodiskais materiāls, ir viena – rūpes par tīru vidi, lai dabā iešana ikvienam sagādātu prieku.

Ar dažādu praktisku metožu palīdzību skolēniem būs iespēja, izprast rīcības, kas negatīvi ietekmē vidi ap mums, apdraudot gan savvaļas iemītniekus, gan arī pašu veselību. Piemēram, pašiem mazākajiem būs iespēja attīstīt prasmi piepildīt savu mugursomu pirms pārgājiena tā, lai pēc iespējas samazinātu tās svaru un izslēgtu lietas, no kurām pārgājiena laikā būtu vēlme atbrīvoties – kas ir visbiežākais veids, kā dabā nokļūst atkritumi. Savukārt vidusskolas skolēniem būs iespēja iejusties uzņēmēja lomā, lai labāk izprastu, kā ikviena cilvēka rīcība spēj ietekmēt dabu un apkārtējos, kā arī rosinātu domāt par infrastruktūru un vides pieejamību.

Liela uzmanība nodarbībās tiek pievērsta Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgi īstenotās informatīvās kampaņas “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” informatīvajai zīmei, kas izvietota dabas takās un pie dažādiem dabas objektiem, lai sabiedrību mudinātu visu līdzi paņemto aiznest arī atpakaļ. Ar video īsfilmas palīdzību skolēni iepazīs kampaņas galveno varoni Āpsi, kas ir viens no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā, jo pastāvīgi rūpējas par tīrību un pat pirms iešanas alā nopurina pakaļkājas.

Metodiskais materiāls izstrādāts, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā nodarbībā vairākus mācību priekšmetus. Nodarbību saturs, mācību metodes un materiāli ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma skolēni (1. – 4.klase), pamatskolas vecuma skolēni (5.- 6. klase un 7. – 9.klase) un vidusskolas vecuma skolēni (10. – 12.klase). Pilnvērtīgai zināšanu apguvei, metodiku paredzēts īstenot gan telpu, gan āra nodarbībās, vispirms iekštelpās apgūstot teorētiskās zināšanas, un pēcāk tās nostiprinot pārgājiena laikā dabā.

Gan ikdienas pienākumos, gan īstenojot dažnedažādus projektus, Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumus, izstrādā vadlīnijas un rekomendē veicamās apsaimniekošanas formas, analizē dažādu saimniekošanas metožu ietekmi uz dabas daudzveidību, monitorē dažādu sugu izplatību Latvijā, izbūvē un uztur infrastruktūru izzinošām un dabas tūrismu veicinošām aktivitātēm, īsteno neformālo dabas izglītību.

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centros ir pieejami:

  • daudzveidīgi informatīvie materiāli;
  • tematiskās ekspozīcijas un izstādes;
  • speciāls inventārs dabas izzināšanai;
  • darba lapas;
  • dažādas izziņas spēles.

Ar dabas centru piedāvātajām programmām var iepazīties materiālā IZZINI DABU DABĀ.

Materiāls tapis programmas LIFE+ Vides politika un pārvaldība projekta "Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros Saulkrastu dabas dizaina parks “Baltā kāpa” sākumskolas vecuma bērniem

 

Materiāls tapis programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros

 

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.

Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.