Ministru kabineta noteikumi Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis" nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenas atbilstoši papildu līdzekļu ieguldījumiem pakalpojumu nodrošināšanā un attīstībā, kā arī pastāvīgajiem uzlabojumiem vides izglītības darbā.

Vēršam uzmanību, ka maksa tiek piemērota komerciāliem pasākumiem tikai pārvaldes turējumā nodotos īpašumos. Līdz ar to tie nav visi 13% Latvijas, ko aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, bet gan tikai nepilns 1%. Pārējā valsts teritorijā, kur likumdošanas pieļauj publisko pasākumu organizēšanu, maksa nav noteikta.

Jūsu ērtībai esam sagatavojuši uzskatei vizuālo materiālu. Tajā gaiši zaļā krāsā redzamas visas ĪADT. Ar zilganzaļu šķērssvītrojumu iezīmētas teritorijas, kuras skars jaunie nosacījumi par maksas piemērošanu. Savukārt ar sarkanbrūnu iezīmētas teritorijas, kuras masu pasākumi nav atļauti.

 

Cenrādis

Visas pakalpojumu cenas norādītas ar PVN 21%.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
1.1. Bērni (5-18 gadus veci) 1 biļete  5,00
1.2. Studenti, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie, kas vecāki par 18 gadiem, pensionāri (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)   1 biļete 6,00
1.3. Pieaugušie 1 biļete 7,00
1.4. Ģimenes biļetes (2 pieaugušie + 2 bērni (5-18 gadus veci) 1 biļete 19,00
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
2.1. Stāvlaukuma izmantošana (nav Līgatnes dabas taku apmeklētājs) 12 stundas 5,00
2.2. Stāvlaukuma izmantošana  (Līgatnes dabas taku apmeklētājs)   12 stundas 2,50
2.3. Elektrības pieslēgums kempingpiekabei 24 stundas 20,00
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
3. Tirdzniecības vieta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Pārvaldes rīkotu publisku pasākumu laikā 1 tirdzniecības vieta 13,00
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
4. Bišu saimju izvietošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vienā zemes vienībā valsts zemē, kas atrodas Pārvaldes pārvaldīšanā 1 saime sezonā (no 01/04 līdz 31/10) 10,50

Telpu īslaicīga izmantošana (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem) ar telpās esošo tehnisko aprīkojumu tikai Pārvaldes darba laikā.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
5.1. Pārvaldes Ķemeru birojā "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala
5.1.1. Mazā zāle (34 m2) 1 stunda 14,00
5.1.2. Kamīnzāle (125 m2) 1 stunda 17,00
5.1.3. Mazā semināru telpa (35 m2) 1 stunda 14,00
5.1.4. Lielā semināru telpa (53 m2) 1 stunda 14,50
5.1.5. Nodarbību telpa (55 m2) 1 stunda 14,50
5.2. Pārvaldes Salacgrīvas birojā Rīgas ielā 10A un 16, Salacgrīvā
5.2.1. Mazā zāle (36,7 m2) 1 stunda 13,25
5.2.2. Sanāksmju zāle (57,2 m2) 1 stunda 13,25
5.2.3. Lielā zāle (96,4 m2) 1 stunda 14,75
5.2.4. Kamīnzāle (47,4 m2) 1 stunda 13,50
5.3. Pārvaldes Ļaudonas birojā Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Madonas novadā
5.3.1. Sanāksmju zāle (54,5 m2) 1 stunda 15,00
5.4. Pārvaldes Centrālajā birojā Baznīcas ielā 7, Siguldā
5.4.1. Lielā zāle (75,1 m2) 1 stunda 15,50
5.4.2. Sanāksmju zāle (29,8 m2) 1 stunda 13,65
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
6.1. Fotoattēli no iestādes arhīva (1 fotoattēla izgatavošanai un atlasei nepieciešamas 2 stundas) nekomerciāliem mērķiem 1 stunda 10,50
6.2. Pārvaldes speciālista/eksperta konsultācija (mutiska, individuāla) 1 stunda 10,50
6.3. Pārvaldes speciālista/eksperta atzinums (rakstveida) 1 stunda 10,50
6.4. Izglītojoša nodarbība/pārgājiens (grupām ≤ 30 cilv., papildus jāsedz arī ieejas maksa maksas objektos) 1 stunda 10,50
6.5. Individuāla tēmas izstrāde nodarbībām 1 stunda 10,50
6.6. Dabas izglītības nodarbība/lekcija izbraukumā. Pieskaitāmi ceļa izdevumi, kurus aprēķina pēc formulas: (A x B / 100) x C, kur A = nobrauktais attālums (km), B = auto vidējais degvielas patēriņš uz 100 km, C = degvielas litra cena pakalpojumu dienā. 1 stunda 10,50

Komerciālu pasākuma rīkošana brīvā dabā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ja tiek izmantota valsts zeme, kas atrodas Pārvaldes pārvaldīšanā.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
7.1. 100-200 dalībnieku 1 pasākums 125,77
7.2. 201-500 dalībnieku 1 pasākums 255,35
7.3. 501-1500 dalībnieku 1 pasākums 636,46
7.4. 1501-3000 dalībnieku 1 pasākums 1905,58
7.5. 3001-> dalībnieku 1 pasākums 3811,16

Valsts zemes, kas atrodas Pārvaldes pārvaldīšanā, nomas līgumu derīgo izrakteņu ieguvei komerciāliem mērķiem sagatavošana un to izpildes uzraudzība.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (euro)
8.1. Maksa par valsts zemes nomas līguma sagatavošanu 1 līgums 144,96
8.2. Maksa par valsts zemes nomas līguma pārjaunošanu 1 līgums 101,47
8.3. Maksa par valsts zemes nomas līguma priekšmeta paplašināšanu 1 līgums 72,48
8.4. Maksa par 8.1.-8.3. apakšpunktā minēto valsts zemes nomas līgumu izpildes uzraudzības vizīti. Pieskaitāmi ceļa izdevumi, kurus aprēķina pēc formulas: (A x B / 100) x C, kur A = nobrauktais attālums (km), B = auto vidējais degvielas patēriņš uz 100 km, C = degvielas litra cena pakalpojumu dienā. 1 līgums 10,00