Dabas aizsardzības pārvalde aicina studentus pieteikties pētījumu veikšanai par dabas aizsardzības tematiku.

 • Vēsturiskās ēdienu receptes Ķemeru Nacionālā parka reģionā (kūrorta ēdienkarte, zvejas tradīcijas piekrastes ciemos, lauksaimniecības tradīcijas u.c.)
 • Teikas un nostāsti Ķemeru Nacionālā parka reģionā
 • Ķemeru kūrorta sadzīve Padomju gados
 • Informācija/stāsti par Padomju laikiem visā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā
 • Dižkoki un dižakmeņi Ķemeru Nacionālajā parkā
 • Ķemeru Nacionālajā parkā esošo objektu atainojums Google kartēs un citās informācijas sistēmās
 • Labākie skatupunkti Ķemeru Nacionālajā parkā
 • Apmeklētāju apmierinātība ar infrastruktūru (dabas takām) (konkrēta piemēra analīze)
 • Uzņemejdarbības veicinošie un bremzējošie apstākļi, to izmantošana  īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (konkrēta piemēra analīze)
 • Reģionālo administrāciju sadarbība ar  pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.
 • Sabiedrības (tūristu, uzņēmēju, vietējas sabiedrības) attieksmes pret īpaši aizsargājamās dabas teritorijā analīze (konkrēta piemēra analīze)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atpazīstamības novērtējums un priekšlikumi (konkrēta piemēra analīze)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, piemēram, Gaujas Nacionālā parka kultūrvēsturiskā mantojuma  izpēte
 • Sabiedrības izglītošanas darbs kā  reģionālās administrācijas viena no funkcijām, tā analīze un  novērtējums (konkrēta piemēra analīze)
 • Kā ietekmē koku augšanu, zemsedzi utt. 'Tarzāns', 'Meža kaķis', 'Ozolkalna' trošu trases starp kokiem. (Īpaši interesē ar trosēm aptītie koki un papildus svars, kas tiem uzlikts.)
 • Ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības iespējas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
 • Vietējo kopienu iesaiste un noturība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā