attels

 

 

 Aicinām iesaistīties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp nacionālo parku, sakopšanas, uzturēšanas un atjaunošanas talkās. Aktuālie darbi ļoti piemēroti ir no trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem, piemēram, darba kolektīviem, interešu pulciņu dalībniekiem, skolēnu un studentu grupām un ģimenēm, kas tādējādi var vienlaikus īstenot kolektīva saliedēšanas pasākumu, praktiskā vidē mācīties par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām un dažādu biotopu ieteicamajiem apsaimniekošanas darbiem, kā arī palīdzēt Latvijas dabā saglabāt tās unikālās vērtības un ainavas.

Darbu plānošanu, ierādīšanu un vadīšanu nodrošina pieredzējuši dabas aizsardzības jomas darbinieki, kas brīvprātīgajiem talkotājiem arī stāsta par veikto darbu nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un par konkrētajā apvidū atrodamajām dabas vērtībām. Tādējādi praktiskā darbošanās ir apvienota ar noderīgu zināšanu ieguvi par augu un dzīvnieku sugām, biotopiem, tajos veicamajiem darbiem un Latvijas dabu kopumā.

Pilna informācija par aktuālajām talkām un pieteikšanos tīmekļa vietnē www.darudabai.lv

Īsie ieteikumi zemes īpašniekiem "10 PADOMI ZAĻĀKAM IPAŠUMAM":