Sākot ar 2015. gada 1. janvāri Latvijas valsts pārvaldes iestādēm ir vienota vizuālā identitāte - grafiskais standarts.

Dabas aizsardzības pārvaldes grafiskās zīmes, informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai (ozollapa) un nacionālo parku un rezervātu logotipu lietošana jāsaskaņo ar  Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

DAP grafiskā zīme

 

 

 

 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes grafiskās zīmes drukas datnes latviešu un angļu valodā lietošanai kopā ar citiem logo.

Datnēs zīme ir minimāli pieļaujamā izmērā un ar brīvo laukumu ap to.

Zīmes lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

attels

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu

attels

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Rāznas nacionālais parks

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Slīteres nacionālais parks

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Teiču dabas rezervāts

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Krustkalnu dabas rezervāts

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts