1. SIA “RC Consulting”, reģistrācijas Nr. 40103457393 - atteicās
  2. Fiziska persona, 01.07.2021. noslēgts nomas līgums Nr.7.12/285/2021 par Objektu Vējdzirnavas ar nomas maksu gadā 258,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents (fiziska persona).

Ar Pārvaldes valdījumā esošās mantas izsoles komisijas lēmumu (15.04.2021. Protokols Nr.3; apstiprināts 20.04.2021.) iegūtas tiesības uz Izsoles objektu - Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo nevajadzīgu dzīvu kustamu mantu – 3 mežacūkām.

Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabals Nr. 1 51 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 2 143 SIA “MAGNUM-G” 2120,00
Nogabals Nr. 3 84 SIA “MAGNUM-G” 1222,00
Nogabals Nr. 4 49 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 5 80 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 6 22 Aldis Preiss 310,00
Nogabals Nr. 7 14 Aldis Preiss 201,00
Nogabals Nr. 8 38 Aldis Preiss 1503,00
Nogabals Nr. 9 119 Kaspars Lībeks 1950,00
Nogabals Nr. 10 170 Aldis Preiss 2381,00
Nogabals Nr. 11 57 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 12 81 Aldis Preiss 4815,00
Nogabals Nr. 13 87 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 1 5 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 2 5 SIA “MAGNUM-G” 107,00
Platība Nr. 3 5 Aldis Preiss 102,00
Platība Nr. 4 5 SIA “MAGNUM-G” 84,00
Platība Nr. 5 5 Aldis Preiss atteicās

Noslēgti līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 2/143ha; 3/84ha; 2.platība-5ha; 4.platība-5ha;

Aldis Preiss; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" z.v. daļas Nr. 6/22ha; 7/14ha; 8/38ha; 10/170ha; 3.platība-5ha;

Kaspars Lībeks; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 9/119ha; 12/81ha

Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabala Nr. 1 61 SIA “MAGNUM-G” 877,00
Nogabala Nr. 2 27 SIA “MAGNUM-G” 407,00

Noslēgts līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" nogabalā Nr.17000010007 1.platība-61ha; 2.platība-27ha