Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents – SIA “Lūznavas atrakciju parks”.
28.12.2021. ar SIA “Lūznavas atrakciju parks” noslēgts zemes nomas līgums Nr.7.12/606/2021., nomas maksa gadā 50 EUR (bez PVN).

Līdz izsoles “Par siena ruļļu un zaļās masas (skābsiena) atsavināšanu” nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 15.12.2021. plkst. 17:00 piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents.

Saskaņā ar Nolikuma 6.1.punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu.

 Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents (fiziska persona).

Ar Pārvaldes valdījumā esošās mantas izsoles komisijas lēmumu (15.11.2021. Protokols Nr.3; apstiprināts 23.11.2021.) atzītas tiesības Izsoles objektu “Dambri”, Mārcienas pag., Madonas nov., iegūt nomā.

  1. SIA “RC Consulting”, reģistrācijas Nr. 40103457393 - atteicās
  2. Fiziska persona, 01.07.2021. noslēgts nomas līgums Nr.7.12/285/2021 par Objektu Vējdzirnavas ar nomas maksu gadā 258,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabals Nr. 1 51 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 2 143 SIA “MAGNUM-G” 2120,00
Nogabals Nr. 3 84 SIA “MAGNUM-G” 1222,00
Nogabals Nr. 4 49 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 5 80 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 6 22 Aldis Preiss 310,00
Nogabals Nr. 7 14 Aldis Preiss 201,00
Nogabals Nr. 8 38 Aldis Preiss 1503,00
Nogabals Nr. 9 119 Kaspars Lībeks 1950,00
Nogabals Nr. 10 170 Aldis Preiss 2381,00
Nogabals Nr. 11 57 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 12 81 Aldis Preiss 4815,00
Nogabals Nr. 13 87 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 1 5 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 2 5 SIA “MAGNUM-G” 107,00
Platība Nr. 3 5 Aldis Preiss 102,00
Platība Nr. 4 5 SIA “MAGNUM-G” 84,00
Platība Nr. 5 5 Aldis Preiss atteicās

Noslēgti līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 2/143ha; 3/84ha; 2.platība-5ha; 4.platība-5ha;

Aldis Preiss; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" z.v. daļas Nr. 6/22ha; 7/14ha; 8/38ha; 10/170ha; 3.platība-5ha;

Kaspars Lībeks; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 9/119ha; 12/81ha

Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabala Nr. 1 61 SIA “MAGNUM-G” 877,00
Nogabala Nr. 2 27 SIA “MAGNUM-G” 407,00

Noslēgts līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" nogabalā Nr.17000010007 1.platība-61ha; 2.platība-27ha