kadastra Nr.70820140019, zemes vienības kadastra apzīmējums 70820140019, Ošupes pagasts, Madonas novads nogabalā Nr.1 un nogabalā Nr.2; kadastra Nr. 78540019006, zemes vienības kadastra apzīmējums 78540019006, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads nogabalā Nr.3 un kadastra Nr. 78740010006, zemes vienības kadastra apzīmējums 78740010006, Nagļu  pagasts, Rēzeknes novads nogabalā Nr.4

Nogabala Nr. Pretendents ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1. - 4. Bez rezultāta -

Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr. 90660030001, zemes vienības kadastra apzīmējums 90660030001

Nogabala Nr. Pretendents ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1. - 4. Bez rezultāta -
5. Fiziska persona 34,00
6. Fiziska persona 15,00
7. Fiziska persona 58,00
8. Bez rezultāta -
9. Fiziska persona 47,00
10. Fiziska persona 12,00
11. Fiziska persona 10,00
12. Fiziska persona 14,00
13. Fiziska persona 12,00

Dienvidkurzemes pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr. 64840020001, zemes vienības kadastra apzīmējums 64840020001

Nogabala Nr. Pretendents ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1. Fiziska persona 725,00
2. Fiziska persona 6101,00
3. Fiziska persona 6102,00
4. SIA “ROYAL REED” 1550,00
5. SIA “ROYAL REED” 2120,00
6. SIA “ROYAL REED” 408,00
7. Fiziska persona 501,00
8. SIA “ROYAL REED” 3625,00
9. SIA “ROYAL REED” 5500,00
10. SIA “ECO ROOF” 3820,00
11. SIA “ECO ROOF” 7720,00
12. SIA “ECO ROOF” 8720,00
13. SIA “ECO ROOF” 4620,00
14. Bez rezultāta -
15. Pieprasīta papildu informācija (500,00)
16. Bez rezultāta -
17. Bez rezultāta -
18. Bez rezultāta -

Līdz atkārtotās izsoles “Par kustamas mantas – Krustkalnu DR pļavu SIENA - atsavināšanu” nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 08.11.2022. plkst. 17:00 piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents.

Saskaņā ar Izsoles nolikuma 6.1.punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu.

Noteiktajā termiņā 17,58 ha zemes nomas izsolei “Slīteres NP pļavas” pieteicies 1 pretendents – SIA “Kaugas”.

11.05.2022. ar SIA “Kaugas” noslēgts zemes nomas līgums Nr.7.12/246/2022. Nomas maksa gadā 240 EUR (bez PVN)

Dabas aizsardzības pārvaldes 2022. gada 25.februārī plkst. 15.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, atkārtoti rīkota RAKSTISKA IZSOLE par dzīvas kustamas mantas – aļņa – atsavināšanu noslēgusies ar rezultātu – pirkšanas tiesības piešķirtas un pirkšanas līgums noslēgts ar ZVEROPARK CHOMUTOV, p.o., Čehija, IČ00379719.

Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents – SIA “Lūznavas atrakciju parks”.
28.12.2021. ar SIA “Lūznavas atrakciju parks” noslēgts zemes nomas līgums Nr.7.12/606/2021., nomas maksa gadā 50 EUR (bez PVN).

Dabas aizsardzības pārvaldē 2021. gada 2.decembrī plkst. 11.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīkota RAKSTISKA IZSOLE “Par tiesībām iegūt niedres”, kas pļaujamas 2021./2022.gada sezonā. Apstiprinātie rezultāti skatāmi pievienotajā tabulā.

Līdz izsoles “Par siena ruļļu un zaļās masas (skābsiena) atsavināšanu” nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 15.12.2021. plkst. 17:00 piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents.

Saskaņā ar Nolikuma 6.1.punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu.

 Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents (fiziska persona).

Ar Pārvaldes valdījumā esošās mantas izsoles komisijas lēmumu (15.11.2021. Protokols Nr.3; apstiprināts 23.11.2021.) atzītas tiesības Izsoles objektu “Dambri”, Mārcienas pag., Madonas nov., iegūt nomā.

  1. SIA “RC Consulting”, reģistrācijas Nr. 40103457393 - atteicās
  2. Fiziska persona, 01.07.2021. noslēgts nomas līgums Nr.7.12/285/2021 par Objektu Vējdzirnavas ar nomas maksu gadā 258,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabals Nr. 1 51 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 2 143 SIA “MAGNUM-G” 2120,00
Nogabals Nr. 3 84 SIA “MAGNUM-G” 1222,00
Nogabals Nr. 4 49 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 5 80 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 6 22 Aldis Preiss 310,00
Nogabals Nr. 7 14 Aldis Preiss 201,00
Nogabals Nr. 8 38 Aldis Preiss 1503,00
Nogabals Nr. 9 119 Kaspars Lībeks 1950,00
Nogabals Nr. 10 170 Aldis Preiss 2381,00
Nogabals Nr. 11 57 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 12 81 Aldis Preiss 4815,00
Nogabals Nr. 13 87 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 1 5 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 2 5 SIA “MAGNUM-G” 107,00
Platība Nr. 3 5 Aldis Preiss 102,00
Platība Nr. 4 5 SIA “MAGNUM-G” 84,00
Platība Nr. 5 5 Aldis Preiss atteicās

Noslēgti līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 2/143ha; 3/84ha; 2.platība-5ha; 4.platība-5ha;

Aldis Preiss; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" z.v. daļas Nr. 6/22ha; 7/14ha; 8/38ha; 10/170ha; 3.platība-5ha;

Kaspars Lībeks; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 9/119ha; 12/81ha

Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabala Nr. 1 61 SIA “MAGNUM-G” 877,00
Nogabala Nr. 2 27 SIA “MAGNUM-G” 407,00

Noslēgts līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" nogabalā Nr.17000010007 1.platība-61ha; 2.platība-27ha