Atbilstoši 2023. gada 28. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 144 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem" Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 83 mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.

Dendroloģisko stādījumu saraksts