Kalsnavas dendrārijs

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470540
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Kalsnavas pagasts, Pļaviņu novada Aiviekstes pagasts
Stādīšanas gads: 1975.gads

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Dendrārija teritorijā ir konstatēti 2268 taksonu. Liela daļa no Kalsnavas dendrārijā stādītajiem kokiem savvaļas izcelsmes, retuma, teicamo aklimatizācijas spēju vai citu iemeslu dēļ ir uzskatāmi par izcilākajiem attiecīgā taksona eksemplāriem Latvijā.


Dabas vērtības:

Dendrārija teritorijā konstatētas septiņas īpaši aizsargājamās augu sugas, četras īpaši aizsargājamas putnu sugas un divas īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas – marmora rožvabole (Liocola marmorata), lielais gludgliemezis (Cochlicopa nitens). Kalsnavas dendrārijā konstatēti ES nozīmes aizsargājamie biotopi – sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Kalsnavas dendrārijs ir ierīkots uz bijušajām Jaunkalsnavas muižas lauksaimniecības zemēm, kas 20.gs. sākumā tika sadalītas. Teritorijā nav fiksēti nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti. “Kalsnava” arborētuma projektu 1974.gadā izstrādāja Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Botāniskā dārza (pašlaik Nacionālais botāniskais dārzs) Floras laboratorijas zinātnieki, paredzot 170 ha platībā ierīkot 915 citzemju kokaugu taksonu stādījumus Kalsnavas mežniecības.

Robežshēma: robežshēma un robežu apraksts

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: