Īpašums

Iznomātājs

 

Četras aprīkotas darba vietas kopstrādes birojā Gustava Zemgala gatvē 74, Rīgā, projektam LIFE-IP LatViaNature.

SIA "TEIKUMS" Nomas līgums, 02.01.2023.-01.01.2026.
Rīgas iela 22, Daugavpils, kadastra Nr. 05000013110, ēka ar kadastra apzīmējumu 05000013110001 Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi telpu nomas līgums
Biroja telpas , Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601 SIA “RROMANS F” telpu nomas līgums
Nekustamā īpašuma "Mākoņkalna pagasta bērnudārzs" ar kadastra Nr. 78720080276 kadastra apzīmējuma 78720080276 daļa (zeme) un  ar kadastra apzīmējumu 78720080276001 (telpas) Rēzeknes novada pašvaldība Mākoņkalna pagasta pārvalde nekustamā īpašuma nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Dvarči” ar kadastra Nr. 78720080004 kadastra apzīmējuma 78720080004 būves ar kadastra apzīmējumu 78720080004012 daļa zemnieku saimniecība “Stirnas”  
Nekustamais īpašums autostāvvietas Dārza ielā 58, Rēzeknē SIA “Leiči” Līgums par autostāvvietas nomu
Nekustamā īpašuma “Smilgas” ar kadastra Nr. 36880030012 kadastra apzīmējuma 36880030012 daļa.
Telpas Liepājā, Jaunā ostmala 2a, 1stāvs, ar kopējo platību 29,15m2
Juris Kursītis

Valsts vides dienests
zemes nomas līgums

nomas līgms