Zinātniskie pamatojumi par no jauna veidojamajiem dabas liegumiem vai esošo liegumu paplašinājumiem

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par dabas liegumiem” paredz noteikt jaunus dabas liegumus Latvijā un paplašināt sešus esošus dabas liegumus.

Teritoriju zinātniskie pamatojumi, biotopu un kadastru kartes skatāmas sadaļā Zinātniskie pamatojumi par no jauna veidojamajiem dabas liegumiem vai esošo paplašinājumiem

marķieris zaļā krāsā

Dabas liegums parasti ir cilvēku maz pārveidota vai dabiska teritorija ar retām vai izzūdošām sugām un biotopiem, kurā nav ievērojama cilvēka darbība vai klātbūtne, un kur dominē dabiskie spēki un procesi.
ES aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 iekļauti 239 dabas liegumi.