Puzes smilšu krupja atradne karte

Teritorija izveidota smilšu krupja - Latvijā retas abinieku sugas aizsardzībai. Dabas liegumā "Puzes smilšu krupja atradne" konstatētas arī trīs retas un aizsargājamas augu sugas – dzegužpirkstīte, ādlapainā roze un kvadrātiskā preisija. Lieguma ūdenskrātuvēs barību atrod melnais stārķis un dzērve - aizsargājamas putnu sugas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums.
Kods: LV0516900
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Puzes pagasts
Platība: 8 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk