Dabas aizsardzības pārvalde apsaimnieko un pārvalda Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas vērtību saglabāšanai un to ilgtspējīgai izmantošanai.