Dabas aizsardzības pārvalde apsaimnieko un pārvalda Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas vērtību saglabāšanai un to ilgtspējīgai izmantošanai.

Misija, vīzija, vērtības

 • Dabas aizsardzības pārvaldes misija (darbības virsmērķis) ir saglabāt dabas daudzveidību un veicināt cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu, lai dabas vērtības būtu arī nākotnē un priecētu nākamās paaudzes.
  • Dabas aizsardzības pārvalde aicina – iesim dabā ar izpratni
   • un saudzēsim mūsu dabas bagātības, 
   • novērtēsim tās un
   • palīdzēsim saglabāt!
 • Dabas aizsardzības pārvaldes vīzija ir:
  • sabiedrībā pozitīvi vērtēta valsts pārvaldes iestāde, kas efektīvi veicina un īsteno dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
 • Dabas aizsardzības pārvaldes vērtība ir kolektīvs, kuru raksturo zināšanas un profesionalitāte, entuziasms, augsta lojalitāte valsts pārvaldes principiem, dabas aizsargātāja misijas apziņa un spēja pozitīvi ietekmēt procesus dabas aizsardzības jomā.