Dabas aizsardzības pārvalde apsaimnieko un pārvalda Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtību saglabāšanai un to ilgtspējīgai izmantošanai.