EKOSISTĒMAS nosaka mūsu dzīves vidi un iespējas tajā pastāvēt, nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, bez kuriem cilvēks nevarētu iztikt.

EKOSISTĒMAS ir dzīvo organismu un nedzīvo dabas elementu kopums, kas mijiedarbojas, kopā veidojot vienotu sistēmu.

Ekosistēmu sniegtos resursus mēs izmantojam atpūšoties, izglītojoties un kaut vai vienkārši elpojot gaisu, kas mums ir visapkārt. Tie veido arī mūsu apkārtnes kultūras, vēstures, sociālo un ekonomisko pamatu.

Ja iedomājamies, ka ekosistēma ir koks, tad tā saknes jeb ekosistēmas pamats būtu augsne un barības vielas, kā arī gaiss un ūdens. Visi šie elementi veido mūsu un citu dzīvo organismu dzīves vidi.

Savukārt, koka zari jeb ekosistēmas sastāvdaļas ir apkārtējās vides un klimata regulēšana caur oglekļa dioksīda jeb (CO2) saistīšanu un skābekļa (O2) izdalīšanu. Koka zaros nobriest augļi analoģija ar EKOSISTĒMU veselīgā vidē varam audzēt un ievākt pārtiku, iegūt dzeramo ūdeni, koksni un citus noderīgus izejmateriālus. EKOSISTĒMA mums nodrošina arī iespēju gūt dažāda veida pieredzi dabā ceļot, atpūsties utt.

 

Lasīt vairāk par ekosistēmu pakalpojumiem >>>

Rīkkopa ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā >>>