Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 155 rezultāti
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » tūrisms
  Veids
  » plakāts
  Joma
  » rekreācija
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » tūrisms
  Veids
  » plakāts
  Joma
  » rekreācija
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » tūrisms
  Veids
  » plakāts
  Joma
  » rekreācija
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » tūrisms
  Veids
  » buklets
  Joma
  » rekreācija
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » Latvijas vēsture » tūrisms
  Veids
  » buklets
  Joma
  » rekreācija » kultūrvēsture
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » Latvijas vēsture » tūrisms
  Veids
  » buklets
  Joma
  » rekreācija
  Materiāls iepazīstina ar Latvijā sastopamajām īpašajām augu sugām, kas iekļautas ES Biotopu direktīvas II, IV un V pielikumā. Dabas eksperte Linda Uzule caur augu vēstulēm atklāj tos tuvplānā!
  Materiāls sagatavots projektā LIFE-IP LatViaNature.
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » bioloģija » botānika
  Veids
  » e-izdevums
  Joma
  » aizsargājamās un retās sugas
  Katalogs ir daļa no zālāju pilotprogrammas “Ziedu pļavas” zālāja struktūras kvalitātes un augu sugu daudzveidības monitoringa instrukcijas.
  Katalogā iekļautas augu sugas, kuras izmantotas kā indikatori šajā pilotprogrammā.
  Materiāls sagatavots projektā LIFE-IP LatViaNature.
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » botānika » zālāju ekoloģija
  Veids
  » e-izdevums
  Joma
  » apsaimniekošana » bioloģiskā daudzveidība » biotopu apsaimniekošana
  Dabas ekspertu sagatavotais izdevums ir domāts tiem, kuri vēlas veidot lielāku dabas daudzveidību piemājas saimniecībā – gan laukos, gan pilsētā.
  Materiāls sagatavots projektā LIFE-IP LatViaNature.
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » botānika
  Veids
  » brošūra
  Joma
  » bioloģiskā daudzveidība » biotopu apsaimniekošana
  10 īsfilmu sērija “Vecās Piepes stāsti” ir par bioloģiski vērtīgu mežu un tā savienoto dzīvības tīklu. Stāsti balstīti zinātniskos datos un dabas ekspertu zināšanās, bet viedās Piepes balsī – būs saprotami ikvienam.
  Materiāls sagatavots projektā LIFE-IP LatViaNature.
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » bioloģija » ekoloģija » meža ekoloģija
  Veids
  » video
  Joma
  » bioloģiskā daudzveidība
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika
  Veids
  » video
  Joma
  » ĪADT
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika
  Veids
  » video
  Joma
  » ĪADT
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika
  Veids
  » video
  Joma
  » ĪADT
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika
  Veids
  » video
  Joma
  » ĪADT
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika
  Veids
  » video
  Joma
  » ĪADT
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika » ģeoloģija
  Veids
  » animācijas īsfilma
  Joma
  » dabas izglītība
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika » ģeoloģija
  Veids
  » animācijas īsfilma
  Joma
  » dabas izglītība
  Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules dabas fondu īsteno informatīvo kampaņu ar, mūsuprāt, ambiciozu mērķi. Proti, mainīt sabiedrības ieradumus, dodoties atpūsties dabā. Kampaņas moto ir “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes”.
  Animācijas īsfilmas režisors: Māris Brinkmanis, filma tapusi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes idejas un pasūtījuma.
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika
  Veids
  » animācijas īsfilma
  Joma
  » dabas izglītība
  Katru pavasari jūras piekrastē sastopami roņu mazuļi, kuri iznākuši krastā sasildīties un atpūsties - animācijas īsfilma "Roņu mazuļi pludmalē - apbrīno, bet neaiztiec" informē par pareizu rīcību, sastopot baltos pūkainos roņu mazuļus.
  Animācijas īsfilmu radījusi filmu studija "Animācijas brigāde" pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma. Filmiņas režisors: Ēvalds Lācis.
  Zinātnes nozare/apakšnozare
  » dabas aizsardzības politika » bioloģija
  Veids
  » animācijas īsfilma
  Joma
  » aizsargājamās un retās sugas