Dabas aizsardzības pārvaldes darbību regulējošie pamatdokumenti

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" un citiem normatīvajiem aktiem.

Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums (02.06.2009. MK noteikumi Nr.507)