Īstenojot projektu “Dabas objektu apsekošana un izvērtēšana” tika izvērtētas arī 10 potenciāli aizsargājamu koku aleju atbilstība spēkā esošajiem Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām”.

Šajā sarakstā iekļautās alejas:

  1. Barkavas aleja;
  2. Lubānas pilsētas alejas;
  3. Meirānu-Mežsētu aleja;
  4. Veismaņu muižas alejas;
  5. Visagala aleja;
  6. Višķu-Luknas ezera aleja.


Dokumentā ir atrodama informācija par katras koku alejas esošo aizsardzības statusu, sniegts tās apraksts esošajos teritoriālajos dokumentos. Alejas ir vērtētas no entomoloģijas, lihenoloģijas, brioloģijas un kokkopības viedokļa. Sniegts vērtējums par aleju vitalitāti no koku ilgdzīvotības viedokļa un definētas rekomendācijas par nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Apsekojumu laikā ir reģistrēts kopējais koku skaits un alejas garums. Tāpat reģistrēti un uzmērīti visi koki, kuri atbilst dižkoku statusam.