Lizdēnu lapegļu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490460
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novada Rencēnu pagasts
Stādīšanas gads: 20.gs sākums

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleju veido lielu dimensiju lapegles, kas stādītas vienā rindā katrā ceļa pusē. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga brūngalvainā henotēka (Chaenoteca phaeocephala), kurai alejā atzīmētas 12 atradnes. Visas atradnes ir ļoti labā stāvoklī, lielākajā atradnē sugas laponis noklāj koku aptuveni  0,7 m2 lielā laukumā.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: