Sugu un biotopu aizsardzības plāni izstrādes procesā

Suga / biotops

Plānu izstrādā

Progress

Nav aktuālu plānu izstrādes procesā    

Apstiprinātie biotopu aizsardzības plāni

Apstiprinātie sugu aizsardzības plāni

VARAM rīkojums 04.01.2005 Nr. 2

VARAM rīkojums 14.04.2005. Nr. 140

VARAM rīkojums 03.03.2004. Nr. 75.

VARAM rīkojums 18.02.2008. Nr. 45

VARAM rīkojums 10.01.2007. Nr. 12.

VARAM rīkojums 02.07.2008. Nr. 212.

VARAM rīkojums 10.11.2004. Nr. 363.

VARAM rīkojums 28.12.2005. Nr. 428.

Īpaši aizsargājamās dzīvnieku sugas lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) Latvijas populāciju reģistrs:

Lai varētu iegūt pieeju datiem, jāsazinās ar Dabas aizsardzības departamenta Dabas datu nodaļas vadītāju Kārli Jansonu karlis.jansons@daba.gov.lv

VARAM rīkojums 23.07.2009. Nr. 240

Sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtība

Sugu un biotopu aizsardzības plāni tiek izstrādāti un apstiprināti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma  5. panta 4. punktu un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību".

Sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanu koordinē un pārrauga Dabas aizsardzības pārvalde. Izteikt ierosinājumus par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanu var  jebkura juridiska vai fiziska perona. Priekšlikums par plāna izstrādāšanu jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei. Priekšlikumam jāietver sekojoša informācija:

  1. pamatojums plāna izstrādāšanas nepieciešamībai;
  2. plāna izstrādei nepieciešamais laiks un finansējuma apjoms;
  3. iespējamie  finansējuma avoti;
  4. iespējamais plāna izstrādātājs un sadarbības partneri;
  5. interešu grupas, kuras var ietekmēt plāna izstrāde.

Dabas aizsardzības pārvalde viena mēneša laikā izvērtē priekšlikumus. Ja nepieciešams, priekšlikumu izvērtēšanai Dabas aizsardzības pārvalde piesaista ekspertus. Izvērtēšanas rezultātus paziņo ierosinātājam.

Sugu un biotopu aizsardzības plānu titullapu paraugi, struktūra un ieteikumi nodaļu saturam

Plāns izstrādāts

Sugas aizsardzības plāns

Plāna veids

1999

vistu vanags (Accipiter gentilis arrigonii)

apsaimniekošanas vadlīnijas

1999

zvirbuļu vanags (Accipiter nisus granti)

apsaimniekošanas vadlīnijas

2008

grīšļu ķauķis (Acrocephalus paludicola)

starptautisks

1996

melnais grifs (Aegypius monachus)

Eiropas

2000

Alectoris graeca whitakeri

Eiropas/ES

2008

mazā zoss (Anser erythropus)

starptautisks

2008

Aquila adalberti

Eiropas/ES

1997

vidējais ērglis (Aquila clanga)

Eiropas/ES

1996

Aquila heliaca

starptautisks

1997

mazais ērglis (Aquila pomarina)

Eiropas/ES

2006

baltacis (Aythya nyroca)

Eiropas/ES

1999

lielais dumpis (Botaurus stellaris)

Eiropas/ES

2010

sarkankakla zoss (Branta ruficollis)

starptautisks

2008

Chersophilus duponti

Eiropas/ES

1996

apkakles sīga (Chlamydotis undulata fuerteventurae)

Eiropas/ES

1996

Columba bollii

Eiropas/ES

1996

Columba junoniae

Eiropas/ES

1996

Columba trocaz

Eiropas/ES

2008

zaļā vārna (Coracias garrulus)

starptautisks

2006

grieze (Crex crex)

starptautisks Eiropas/ES

2000

Cursorius cursor

Eiropas/ES

1999

Dendrocopos major canariensis

apsaimniekošanas vadlīnijas

1999

Dendrocopos major thanneri

apsaimniekošanas vadlīnijas

2000

Falco biarmicus

starptautisks

2000

Falco eleonorae

starptautisks

2006

stepes piekūns (Falco cherrug)

Eiropas/ES

2011

Falco naumanni

starptautisks

2000

medību piekūns (Falco rusticolus)

starptautisks

2010

kukaiņu piekūns (Falco vespertinus)

Eiropas/ES

2010

Ficedula semitorquata

Eiropas/ES

1996

Fringilla teydea

Eiropas/ES

2000

Fulica cristata

starptautisks

2003

ķikuts (Galinago media)

starptautisks

1997

Gypaetus barbatus

Eiropas/ES

1997

Hieraaetus fasciatus

Eiropas/ES

1996

Larus audouinii

starptautisks

2000

Loxia scotica

Eiropas/ES

2008

Marmaronetta angustirostris

Eiropas/ES

2010

sarkanā klija (Milvus milvus)

Eiropas/ES

2008

maitērglis (Neophron percnopterus)

Eiropas/ES

1996

tievknābja kuitala (Numenius tenuirostris)

starptautisks

2010

lielā sīga (Otis tarda)

starptautisks

2006

Oxyura leucocephala

starptautisks/Eiropas/ES

1996

cirtainais pelikāns (Pelecanus crispus)

Eiropas/ES

1999

Perdrix perdrix italica

apsaimniekošanas vadlīnijas

2000

Phalacrocorax aristotelis

Eiropas/ES

1996

Phalacrocorax pygmeus

Eiropas/ES

1997

Stellera pūkpīle (Polysticta stelleri)

Eiropas/ES

2000

Porphyrio porphyrio

Eiropas/ES

1996

Pterodroma feae

Eiropas/ES

1996

Pterodroma madeira

Eiropas/ES

2011

Puffinus mauretanicus

Eiropas/ES

2010

Pyrrhula murina

Eiropas/ES

2000

Sterna dougallii

starptautisks

2011

mazā sīga (Tetrax tetrax)

Eiropas/ES