Virszemes ūdensobjektos noteikto ierobežojumu apkopojums

Ūdens resursi ir viena no Latvijas lielākajām dabas bagātībām, kas tiek plaši izmantota aktīvai atpūtai, tūrismam un citām aktivitātēm. Latvijā ir ap 12,5 tūkstoši upju, strautu, urgu un lielu grāvju. Skaitot ezerus ar vismaz 1 hektāru lielu platību, to kopskaits ir 2256. Bet precīzu mazāku ezeriņu, purva akaču ezeriņu un dīķu skaitu nav iespējams noteikt. Lielākajā daļā no šiem mūsu valsts ūdens objektiem ar dažādiem ūdens transporta līdzekļiem var pārvietoties bez ierobežojumiem.

Vairāk kā 200 upēs un ezeros ir dabai un cilvēkiem nozīmīgas dabas vērtības, kuru saglabāšanai nepieciešams ierobežot apmeklētāju klātbūtni vai ekonomiskās aktivitātes. Daļa no tām atrodas purvainās teritorijās, kur daba jau pati parūpējusies par apgrūtinājumiem cilvēku klātbūtnei, bet ir arī viegli pieejamas ūdenstilpes vai ūdensteces. Lai mazinātu rekreācijas un/vai ekonomisko aktivitāšu slogu uz jau minētajām upēm un ezeriem, ir valsts izdoti normatīvi akti, kuros noteikti zināmi ierobežojumi pārvietošanās iespējām ar ūdens transporta līdzekļiem un ar tām saistītām būvēm, makšķerēšanai un medībām gan pašā ūdenstilpē, gan īpaši aizsargājamā dabas teritorijā ap to. Ierobežojumi noteikti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ar mērķi pasargāt kādu noteiktu ezera dzīvotni, nodrošināt ezerā ligzdojošo ūdensputnu aizsardzību, mazinātu antropogēno ietekmi uz sugām un/vai biotopiem.

Makšķerniekiem, lai vieglāk orientētos upju un ezeru krastos, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs ir izveidojis mobilo lietotni “Mana Cope” (Android, iOS), kur sadaļā “Kur copēt?” iekļauta informācija, kas palīdzēs vieglāk orientēties apkārtnē un ievērot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību ierobežojumus. Katru dienu lietotnē tiek papildināta informācija par dabas teritorijām, sezonāliem liegumiem, kā arī piekļuves vietām pie ūdeņiem.
 
Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi normatīvo aktu apkopojumu par virszemes ūdensobjektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās par noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar:

 • ūdenstransportu un ar to saistītām būvēm,
 • makšķerēšanu,
 • medībām.

Visu informāciju var skatīt arī te pat tīmekļvietnē. Ezeri un upes sadalīti 4 grupās atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību pārraudzības teritorijām.

Ezeru un upju saraksts sakārtots arī alfabēta secībā.

 • Saīsinājumi:
  • (K) - Kurzeme;
  • (L) - Latgale;
  • (P) - Pierīga;
  • (V) - Vidzeme

A, Ā

Aizdambles ezers  (L) Aklais ezers  (P)Alauksts  (V)Asūnes ezers  (L)Augstrozes Lielezers  (V)Aukas ezers  (L)Ābeļu ezers  (L)

B 

Babītes ezers  (P)Baltais ezers  (L)Baltezers  (K)Baltezers  (L)Baltiņš  (V)Baltiņu ezers  (L)Beberbeķu dzirnavezers  (P)Bezvārdis  (L)Bērzezers  (K)Bicānu ezers  (L)Bižas ezers  (L)Blažģa ezers  (K)Bočezers   (K)Breķu (Broku) ezers  (L)Būšnieku ezera daļa  (K)

C, Č

Cepurītes  (V)Cirīša ezers (L)Ciematnieka (Pieslaista) ezers  (L)Čertoka ezers (Valnezers)  (L)

D 

Dibena  (V)Driksnis  (L)Durbes ezers  (K)Dūmezers  (K)Dūņezers  (V)Dvietes ezers (L)Dzērves ezers (V), Dziļais (V), Dziļezers un Riebezers (V)

E, Ē

Engures ezers  (P)Ežezers  (L)Ērmītes (Aklais) ezers  (L)

G

Garzezers  (K)Glušonki  (L)Gomelis  (L)Graulītis  (L)Grāna ezers  (L)Grāveļu ezers  (L)

I

Ievas ezers (V)Ildzenieku ezers  (L)Ilgājs  (V)Indzera ezers  (V)Inesis (V)Islienas ezers  (L)Istras ezers  (L)Ižezers (L)

J

Jašezers  (L)Jaunišu  (Virsuļu) ezers  (L)Jaunzemis  (L)

K, Ķ

Kalekaurs  (V)Kalnciema dolomītu karjeri  (P)Kalpu ezers  (K)Kaļķu dīķis  (L)Kaņieris (P)Kapu ezers  (L)Kāla ezers  (V)Klaucānu ezers  (L)Klāņu ezers  (K)Kurtavas ezers  (L)Ķemeru Lielā tīreļa karjeri  (P)Ķerkliņu ezers  (K)Ķīšezers (P)

L, Ļ

Laukezers  (L)Leišu ezers  (V)Lielais Ilgas ezers  (L)Lielais Kugru ezers  (L)Lielais Murmasts   (L)Lielais Plencis  (L)Lielauces ezers  (P)Lielupes vecupe  (P)Lieluikas ezers  (P)Liepājas ezers  (K)Liepsalas (Melnais) ezers  (L)Lisiņš  (L)Limbažu Lielezers  (V)Līdaku ezers  (K)Lubāns  (L)Lukņu ezers  (K)Ļubasts  (L)

M

Makšķerezers  (K)Maltas ezers  (L)Mazais Baltiņš  (V)Mazais Ilgas ezers  (L)Mazais Kugru ezers  (L)Mazais Murmasts (Acīte)  (L)Mazais Plencis  (L)Mazezers  (V)Mazuikas ezers  (P)Meduma ezers  (L)Mellītis  (V)Melnezers  (P)Mindaugas ezers  (L)Motrines ezers (L)

N

Nagļu valka daļa  (K)Nedzis  (V)Nomavas ezers  (L)Numernes ezers (L)

O

Ojatu ezers  (L)Olovecas ezers  (L)Orlovas ezers (L)

P

Papes ezers  (K)Pārkārtnis  (L)Pelēčores (Deguma) ezers (L)Peļļu ezers  (V)Pieslaistes ezers  (L)Pildas ezers  (L)Pilskalna ezers  (V)Pinku ezers (Veprezers - dabas parka zonā)  (K)Pintu ezers  (L)Pīteļa ezers  (L)Plunču ezera daļa  (K)Pokratas ezers  (L)Priekulānu ezers  (L)Puteru ezers  (K)Putnezers  (P)

R

Raipals  (V)Rajevkas ezers  (L), Rāznas ezers  (L)Ruskuļu ezers  (L)Rušona ezers  (L)

S, Š

Sahalīnas dīķis (Kalnciema dolomītu karjeri)  (P)Sasaļu ezers  (L)Sedas dīķi  (V)Saukas ezers  (L)Sešķu ezers  (L)Siksalas ezers  (L)Silabebru ezers  (L)Sildu ezers (L)Silkalēju ezers  (K)Skuķu ezers (L)Slokas ezers  (P)Smilšājs  (V)Solojs (Salājs)  (L)Supes ezers  (L), Sūneklis  (V)Sventes ezers  (L)Svētaiņu ezers  (K)Svētes (Dreimaņu) ezers  (L)Svētes ezers (P)Šķirstiņu ezers (L)

T

Tauns  (V)Tāšu ezers  (K)Teirumnīku ezers  (L)Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuve (P)Tīšezers  (K)Tolkājas ezers  (L)Tosmares ezers  (K)Trumulītis  (V)

U

Usmas ezera daļa  (K)Ungurs (V)

V

Vaboles ezers  (L)Valguma ezers  (P)Vanadziņš  (L)Vasara ezers  (L)Vecdaugava  (P)Veiganta ezers  (L)Velnezers  (K)Vertezis  (L)

Z

Zāļu ezers  (V)Zebrus  (P)Znotiņu (aklais) ezers (L), Zosnas ezers  (L)

Citu daudzveidīgu informāciju par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām var iegūt dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.