Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

 • Padomes personālsastāvs:
  • Inga Belasova - VARAM Dabas aizsardzības departaments; Aizsargājamo teritoriju nodaļa Nodaļas vadītāja;
  • Mārtiņš Līdums - Zemkopības ministrija; Meža departamenta ģenerāldirektora vietnieks
  • Raivo Rudzītis - Valsts meža dienests; Ziemeļvidzemes reģionālās virsmežniecības Virsmežziņa vietnieks
  • Vilma Platpīre - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; Latgales reģionālās nodaļas vadītāja - valsts galvenā inspektore
  • Lauku atbalsta dienests
  • Līga Šmaukstele - Kocēnu novada Vaidavas pagasta pārvalde
  • Dace Ruble -  Pārgaujas novada pašvaldība, teritorijas plānotāja
  • Arvīds Lukjanovs - Amatas novada dome, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
  • Romāns Vaščenko -  Beverīnas novada pašvaldība; Kauguru pagasta saimniecības vadītāja vietnieks
  • Dace Gradovska - Līgatnes novada pašvaldība; Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte
  • Valentīna Ceple - Sējas novada pašvaldība; zemes ierīkotāja
  • Jānis Zilvers -  Siguldas novada dome; priekšsēdētāja vietnieks
  • Inčukalna novada pašvaldība
  • Cēsu novada pašvaldība
  • Krimuldas novada dome
  • Ainārs Amantovs - Priekuļu novada pašvaldība; mežzinis
  • Arnis Muižnieks - Mežu īpašnieku biedrība; valdes priekšsēdētājs
  • Jānis Ķuze - Latvijas dabas fonds; Padomes priekšsēdētājs, ornitologs
 • Padomes personālsastāvs:
  • Sergejs Antonovs Biedrības “Rāznas ezers – cilvēkam un dabai” valdes loceklis; 
  • Inga Erta Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos; 
  • Aldis Laganovskis AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;”.
  • Ināra Lukaševiča Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja; 
  • Valērijs Masjuks Krāslavas novada pašvaldības zemes lietu speciālists;
  • Aleksandrs Narnickis Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vides inženieris; 
  • Evita Oļehnoviča Latvijas Dabas fonda dalībniece; 
  • Aigars Punculs Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs, prombūtnes laikā - Edgars Čubars Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors; 
  • Marija Rukmane Biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” valdes locekle; 
  • Diāna Saulīte Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente; 
  • Ruta Sidorova Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste;
  • Monvīds Švarcs Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs; 
  • Uldis Valainis Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta direktora p.i.; 
  • Kristīne Zepa Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos; 
  • Matīss Žagars Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks.
    

Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

 • Padomes personālsastāvs
  • Laura Seile - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente;
  • Lāsma Āboliņa - Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītājas vietniece;
  • Liene Gricmane - Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājas vietniece;
  • Daina Grantiņa - Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos;
  • Anda Lāse - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore;
  • Lauris Laicāns - Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
  • Andris Zaļkalns - Pāvilostas novada domes deputāts;
  • Gendrihs Šķesters - Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājs;
  • Jānis Priednieks - Latvijas Dabas fonda padomes loceklis;
  • Māris Strazds - Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis.

Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

 • Padomes personālsastāvs
  • Lelde Celmiņa – Madonas novada pašvaldības Vides un energopārvaldības speciāliste;
  • Oskars Kančs – Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors;
  • Jānis Ķuze – Latvijas Dabas fonda Padomes loceklis;
  • Inese Lapiņa – Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja;
  • Dainis Lazdāns – Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks;
  • Dace Rācene – Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
  • Aija Supe – Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektore;
  • Iluta Šopole – Lorence Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

 • Padomes personālsastāvs:
  • Elīna Baranovska – Biedrības “Baltā daba” projektu vadītāja;
  • Kaspars Beriņš – Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
  • Inese Bērziņa – Kocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste un lauku konsultante;
  • Rūdolfs Cimdiņš – Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs;
  • Iveta Druva-Druvaskalne – Vidzemes Augstskolas lektore;
  • Raimonds Indrāns – Burtnieku novada pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;
  • Valdis Kampuss – Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
  • Vilmārs Katkovskis – Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;
  • Jānis Kauliņš – Biedrības “Ziemeļvidzemes ģeoparks” projektu vadītājs;
  • Dace Laiva – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānotāja;
  • Ilze Liekniņa – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja;
  • Līga Martinsone – Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
  • Kristaps Močāns – Salacgrīvas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
  • Sarmīte Pulste – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja;
  • Didzis Punāns – Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks;
  • Jurģis Rācenis – Alojas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks;
  • Madara Ribozola – Strenču novada pašvaldības tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja;
  • Ingars Siliņš – Valkas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs;
  • Laura Taube – Biedrības “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrības” vadītāja;
  • Didzis Zemmers – Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
  • Jānis Zuments – Naukšēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.