Pirmsākumi

KUR?

KUR?

Tas ir jautājums pagātnei par tagadni un tagadnei par nākotni. Tas ir jautājums par vietu, laiku un sakritību, kamdēļ mēs esam un nākam no šejienes, no Latvijas. Nevienam latvietim nav jākaunas par saviem simboliem un valodu, par savu mazumu un līdzenumu, par savām bēdām un svētku dienām.

Mūsu dziesma un klips nav nekāda pilnība, tikai pasēdēšana un padomāšana par laukiem, mežiem, purviem, ezeriem un upēm. Par skaisto Dabas stūrīti pasaulē – Latviju. Tā nav mūsu radīta, bet mēs esam tie, kam uzticēts rūpēties par to.

KUR?

Pēters Brūvers un Aigars Voitišķis

«Dabas Koncertzāle»

PIRMSĀKUMI

Par to kā tas viss veidojies

Dabas koncertzāle aizsākās 2005. gadā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā UNDP/GEF projekta „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” ietvaros rīkoto  pasaules vides dienas akciju "Meklējam griezi!". Tajā Latvijas cilvēkus aicināja ziņot par diennakts laikā dzirdētajām griezēm.

Turpmākajos gados Dabas koncertzāle izveidojās par vides izglītības multimediju pasākumu, kas apvieno sevī zinātni, dramaturģiju, mūziku un mākslu, un kļuva par UNDP/GEF projekta un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta darbinieku, Inga Ulmaņa, Aigara Voitišķa un viņu domubiedru un Latvijas zinātnieku kopīgi izveidotu kopdarbu ar mērķi pievērst cilvēku uzmanību dabai mums līdzās, stāstīt par ikdienā nepamanīto un aicināt būt saudzīgiem. Dabas koncertzāles idejas autori ir mūziķis Ingus Ulmanis, vides zinātņu doktore Silvija Nora Kalniņš un ornitologs Otars Opermanis.

Katru gadu Dabas koncertzāles bezmaksas pasākumi notiek citā vietā un «namatēva » un mūzikas iedvesmotāja godā ir savs varonis, kas ir kādas Latvijas augu, kukaiņu, putnu vai dzīvnieku sugas pārstāvis vai ģeoloģisks objekts.

 • 2006. gads – Lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita. Galvenais varonis kukainis un tā dzīvesvieta vecie koki parkos un ārpus tiem. To par gada kukaini tajā gadā bija izvēlējusi Latvijas Entomoloģijas biedrība. Tika runāts par veco parku nozīmi gan kā kultūrvēsturisku vērtību, gan kā savdabīgiem biotopiem jeb dzīvotnēm apdraudētām un retām sugām.
  • Norises vieta. Valtenberģu muižas parks, Mazsalaca.
 • 2007. gads – Čunčiņš Phylloscopus collybita. Šoreiz stāsts bija par Latvijā bieži sastopamo un visur dzirdamo taču gandrīz reti kuram pazīstamo mazputniņu čuņčiņu un vēl desmit citām putnu sugām. Tas bija arī stāsts par putnu lomu un nozīmi gan dabas, gan cilvēku dzīvē.
  • Norises vieta. Divi pasākumi. Viens – Ramatas pagastā „Līčos” Salacas krastā. Otrs – Valkas rajonā „Ielīcās” Gaujas krastā.
 • 2008. gads – Makstene Hydropsyche instabilis. Stāsts par Latvijas ūdeņu „kosmosa” dzīlēm, to tīrību un iemītniekiem. Kukaiņa makstenes ūdenī dzīvojošais kāpurs ar savu savdabīgo stobriņveida mitekli bija galvenais varonis.
  • Norises vieta. Divi pasākumi. Viens – Svētupes krastā pie Lībiešu Upuralām Salacgrīvas lauku teritorijā. Otrs – Gaujas krastā Valmieras pilsētas parka teritorijā.
 • 2009. gads – Rakstu ķērpis Graphis scripta. Cilvēki ar stāstiem par ķērpjiem varēja dziļi ielūkoties mežu biezoknī, uzzināt par gaisa kvalitāti Latvijā un vienkāršām tās noteikšanas metodēm.
  • Norises vieta. Divi pasākumi. Viens – Strenčos, Bērzu kalnos. Otrs – Daugmalē, Vilku kalnos.
 • 2010. gads – Šūnakmens Calcium carbonatum.  Tas bija vadmotīvs sarunām par ļoti senu mūsu zemes ģeoloģisko un arī kultūras vēsturi.
  • Norises vieta. Divi pasākumi. Viens – Raunā pie Raunas Staburga. Otrs – Aizkrauklē pie Cepļa dolomītu atsegumiem.
 • 2011. gads – Pūšļu fuks Fucus vesiculosus. Stāsta galveno tēmu – Baltijas jūra tās stāvoklis un iemītnieki – apmeklētāji varēja iepazīt ar izplatītas brūnaļģes pūšļu fuka starpniecību.
  • Norises vieta. Divi pasākumi. Viens – Nīcas pagastā pie Pūsēnu kāpas. Otrs – Mērsragā Baltajos kalnos pie vecās bākas.
  •  2011.08.06. Dabas koncertzāle Nīcā
  •  2011.08.13. Dabas koncertzāle Mērsaragā - darbnīcas
  •  2011.08.13. Dabas koncertzāle Mērsaragā - priekšnesums
 • 2012. gads – Sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina 
  • Norises vieta. Viens pasākums. Daugavpils novads, Demenes pagasts, Jaunvandas
  •  2012.06.30. Dabas koncertzāle Demenē - darbnīcas
  •  2012.06.30. Dabas koncertzāle Demenē - priekšnesums
 • 2013. gads – Ōss. Stāsta galveno tēmu – pēdējā ledus laikmenta ledāju radītās reljefa formas Latvijas teritorijā – apmeklētāji varēja iepazīt ar ōsa starpniecību.
  • Norises vieta. Divi pasākumi. Viens – Viļķenē, Ungurkalnā. Otrs – Ogrē, Augstajos kalnos.
  •  2013.07.27. Dabas koncertzāle Viļķenē, Ungurkalnā
  •  2013.08.03. Dabas koncertzāle Ogrē, Augstajos kalnos
 • 2014. gads – Bruņuzivs Asterolepis Ornata 
  • Norises vieta. Viens pasākums. Gaujas nacionālais parks, Sigulda, Balonu pļava
  •  2014.08.09. Dabas koncertzāle Asterolepis ornata. Darbnīcas
  •  2014.08.09. Dabas koncertzāle Asterolepis ornata. Priekšnesums

Dabas koncertzāle ir īpatnēja arī ar to, ka to var rīkot jebkurā Latvijas nostūrī, jo tai nav nepieciešama tradicionāliem koncertiem vajadzīgā infrastruktūra – estrādes, jaudīgas elektrolīnijas. Tāpēc apmeklētāji var atklāt sev maz pazīstamas Latvijas vietas. Savukārt pašvaldības, kuru teritorijās notiek Dabas koncertzāles, ir ieinteresētas piesaistīt Latvijas (un citu valstu) tūristu uzmanību savām kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām. Piemēram, Siguldas pilsēta iekļāva Dabas koncertzāli savas 800. gadu jubilejas svinību pasākumos 2007. gada vasarā un jau 2014. gada 9. augustā paredzēts rīkot Dabas koncertzāles veltījumu Gaujas senielejai Siguldas apkaimē Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas svinību ietvaros.

Ik gadu (kopš 2007. gada) Dabas koncertzālei tiek komponēta speciāla mūzika (vismaz 9 jauni skaņdarbi katru gadu), kas tiek veltīti konkrētā gada varonim un tēmai. Septiņu gadu laikā iznākuši seši skaņu ieraksti (divi kopā ar DVD filmu), kuros iekļauti vairāk nekā 40 Latvijas mūziķu oriģinālie skaņdarbi. Pasākumiem dzeju speciāli rakstījis izcilais Latvijas dzejnieks Pēters Brūveris.

Dabas koncertzāle jau ieguvusi arī dažas godalgas. 2007. gadā tā saņēma Vides zinātnes balvu kā labākais gada projekts vides zinātnes komunikāciju laukā Latvijā. Divreiz iegūtas Latvijas Gada mūzikas ieraksta balvas - 2008. gadā, kā labākais instrumentālās mūzikas albums un 2009. gadā kā labākais koncertieraksts. 2012. gadā Eiropas Savienības dalībvalstu vides komunikatoru tīkla «Green Spider Network» konkursātā tā atzīta par gada labāko vides kampaņu Eiropas Savienībā.

Dabas koncertzāles darbības ietvaros tiek popularizēta valsts iestāžu un institūciju (Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, Valsts meža dienests. Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, pašvaldības) un nevalstisko organizāciju (Latvijas Ornitoloģijas birdrība, Latvijas entomoloģijas biedrība, Zaļā josta) savstarpējā sadarbība un darbība vides jomā.