Sabiedriskais monitorings Latvijā

2005. gadā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā sāka īstenot sabiedriskā monitoringa programmu, kuras galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaistot vietējo sabiedrību.

Šim mērķim sagatavotajā “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmatā” ir ietverti metodiskie materiāli par lauku darbiem, upes tīrības pakāpes noteikšanu, ķērpjiem kā gaisa tīrības bioindikatoriem, latvāņiem, orhideju atradņu apsekošanu un orhideju noteikšanu, dižkokiem, lapkoku praulgrauzi, spāru daudzveidību, balto stārķu uzskaiti, gājputniem, krastu čurkstēm, nomedītajiem ūdensputniem, naktsputnu un griežu uzskaiti, bebriem, sikspārņiem, saldūdens gliemežiem un gliemenēm, alejām un koku rindām. Metodiskos materiālus izstrādāja savas jomas speciālisti, lai tie būtu zinātniski pamatoti, iegūtie dati salīdzināmi un izmantojami lēmumu pieņemšanā. Materiālu var izmantot ikviens, kam ir interese par pastāvīgiem novērojumiem dabā.

Sākot ar 2010. gadā sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa programmas.

Tevi aizrauj norises dabā? Vēlies iegūt jaunus paziņas? Varbūt vienkārši vēlies paveikt ko lietderīgu?

Tas viss ir iespējams, piedaloties Dabas aizsardzībaspārvaldes īstenotajā sabiedriskā monitoringa programmā, jo veicot novērojumus ikviens no mums palūkosies dabā ar redzīgāku skatienu, iegūs gan zināšanas par norisēm dabā, gan sapratni, kādēļ tas tā notiek.

Mēs aicinām dabas vērošanā iesaistīties ikvienu, kam interese par dabā notiekošo.

Lai novērojumus būtu vieglāk veikt un iegūtie dati būtu ticami un viegli salīdzināmi, piedāvājam izmantot zinātnieku sagatavotos vienkāršos metodiskos materiālus.

Nedzīvās dabas elementi

Dzīvās dabas elementi  

 Kultūrvēstures elementi

Koordinatori

Inta Soma

Centra vadītāja - Salacgrīvas birojs, Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
inta.soma [at] daba.gov.lv

Regīna Indriķe

Centra vadītāja - Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes nov., Latvija LV-4601
regina.indrike [at] daba.gov.lv

Anda Andrušaite

Centra vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
anda.andrusaite [at] daba.gov.lv

Agnese Čamane

Dabas izglītības speciāliste - Ķemeru birojs, “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
agnese.camane [at] daba.gov.lv