Sabiedriskais monitorings Latvijā

2005. gadā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā sāka īstenot sabiedriskā monitoringa programmu, kuras galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaistot vietējo sabiedrību.

Šim mērķim sagatavotajā “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmatā” ir ietverti metodiskie materiāli par lauku darbiem, upes tīrības pakāpes noteikšanu, ķērpjiem kā gaisa tīrības bioindikatoriem, latvāņiem, orhideju atradņu apsekošanu un orhideju noteikšanu, dižkokiem, lapkoku praulgrauzi, spāru daudzveidību, balto stārķu uzskaiti, gājputniem, krastu čurkstēm, nomedītajiem ūdensputniem, naktsputnu un griežu uzskaiti, bebriem, sikspārņiem, saldūdens gliemežiem un gliemenēm, alejām un koku rindām. Metodiskos materiālus izstrādāja savas jomas speciālisti, lai tie būtu zinātniski pamatoti, iegūtie dati salīdzināmi un izmantojami lēmumu pieņemšanā. Materiālu var izmantot ikviens, kam ir interese par pastāvīgiem novērojumiem dabā.

Sākot ar 2010. gadā sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa programmas.

 

Koordinatori

Inta Soma

Programmas vadītāja

+371 26329412

inta.soma@daba.gov.lv

Aija Balandiņa

Pierīgas reģionālā administrācija

+371 28305445

aija.balandina@daba.gov.lv

Regīna Indriķe

Latgales reģionālā administrācija

+371 29139677

regina.indrike@daba.gov.lv

Anda Andrušaite

Vidzemes reģionālā administrācija

+371 26433668

anda.andrusaite@daba.gov.lv


Informatīvie plakāti:

 

 

Sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata

   
Tevi aizrauj norises dabā? Vēlies iegūt jaunus paziņas? Varbūt vienkārši vēlies paveikt ko lietderīgu?
Tas viss ir iespējams, piedaloties Dabas aizsardzībaspārvaldes īstenotajā sabiedriskā monitoringa programmā, jo veicot novērojumus ikviens no mums palūkosies dabā ar redzīgāku skatienu, iegūs gan zināšanas par norisēm dabā, gan sapratni, kādēļ tas tā notiek.
Mēs aicinām dabas vērošanā iesaistīties ikvienu, kam interese par dabā notiekošo.

Lai novērojumus būtu vieglāk veikt un iegūtie dati būtu ticami un viegli salīdzināmi, piedāvājam izmantot zinātnieku sagatavotos vienkāršos metodiskos materiālus.

Nedzīvās dabas elementi

 

 

Dzīvās dabas elementi  

 

 

 Kultūrvēstures elementi