Augu un dzīvnieku sugu daudzveidības aizsardzībai un saglabāšanai pasaulē tiek veidotas Sarkanās grāmatas vai Apdraudēto sugu jeb Sarkanie saraksti - reģistri.

Latvijas Sarkanās grāmatas jaunā 3. redakcija vēl top. Par šo procesu vairāk var uzzināt tīmekļvietnē sarkanagramata.lu.lv

Tikmēr katru mēnesi aicinām iepazīties tuvāk ar kādu no grāmatā iekļauto augu un dzīvnieku sugām.

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Jūlijs. Priežu dižkoksngrauzis

Priežu dižkoksngrauzis (Prionus coriarius)

Sastopams vecos un dabiskos mežos, kur tā kāpuri attīstās lielu dimensiju skujkoku un lapkoku sausokņu saknēs. Latvijā zināmas 11 atradnes, galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Sugu apdraud vecu mežu, kā arī vecu, lielu dimensiju koku un sausokņu ciršana.

Suga ir jutīga (VU).

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Jūnijs. Purva brūnulis

Purva brūnulis (Erebia embla)

Apdzīvo purvus, purvu malas un purvainus mežus. Lido no jūnija līdz jūlija sākumam.
Latvijā pēdējo reiz konstatēts Pukšu purvā 1985. gadā, taču varētu būt sastopams piemērotos biotopos valsts ziemeļaustrumu daļā.

Sugas novērtējumam trūkst datu (DD)
 

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Maijs. Jūrmalas armērija

Jūrmalas armērija (Armeria maritima)

Apdzīvo sausas pļavas un smiltājus, kā arī piekrastes mežus. Latvijā aug galvenokārt Piejūras zemienē valsts centrālajā daļā, lielo upju grīvu rajonos. 
Sugu apdraud zālāju nepietiekama apsaimniekošana un aizaugšana ar ekspansīvajām un invazīvajām sugām.

Suga iekļauta stipri apdraudēto kategorijā (EN) 

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Aprīlis. Gugatnis

Gugatnis (Calidris pugnax)

Par mājas strazdu mazliet lielāks bridējputns ar samērā īsu knābi. Tēviņš lielāks par mātīti. 
Ligzdo mitros zālājos ar īsu zāli un dažādos purvos, bet migrācijas laikā sastopams dažādos iekšzemes mitrājos un jūras piekrastē. 
Latvijā ligzdojošās populācijas lielums nav lielāks par pieciem pāriem.
Sugu apdraud mitrāju un palieņu nosusināšana un aizaugšana.

Suga iekļauta kritiski apdraudēto kategorijā (CR)
 

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Marts. Purva bruņurupucis

Purva bruņurupucis (Emys orbicularis)

Apdzīvo nelielas ūdenstilpes ar labi attīstītu veģetāciju un saules apspīdētiem krastiem. Latvijā sastopams tikai dabas parkā Silene un Apguldes apkārtnē. 
Sugu apdraud invazīvās sugas, dzīvotņu pārveidošana antropogēnu un dabisku faktoru ietekmē.

Suga iekļauta kritiski apdraudēto kategorijā.

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Februāris. Plūkšņzivs

Plūkšņzivs (Liparis liparis)

Bentiska jūras aukstūdens suga, kas apdzīvo dažādus grunts substrātus piekrastes ūdeņos līdz 300 m dziļumam.
Latvijas ūdeņos sastopama galvenokārt Rīgas līča akvatorijā.
Sugu apdraud ūdens temperatūras paaugstināšanās un eitrofikācija.

Suga iekļauta stipri apdraudēto kategorijā.

Ekrāntapete 2024. Sarkanā grāmata. Janvāris. Plūksnu sīkpaparde

Plūksnu sīkpaparde (Asplenium trichomanes)

Aug daļēji noēnotās vietās uz karbonātisku pamatiežu un smilšakmens atsegumiem, bet atrasta arī uz seniem akmens žogiem un mūriem. Latvijā sastopama galvenokārt Daugavas ielejā no Aizkraukles līdz Pļaviņām un Bauskas apkārtnē. 
Sugu apdraud cilvēka darbības un dabiskas izcelsmes iežu nogruvumi.

Suga iekļauta stipri apdraudēto kategorijā.