Detalizētu informāciju par katru sugu (CITES pielikumi, EK 338/97 pielikumi un ES aizliegumi) var apskatīt interneta vietnē SPECIES+

Visas pielikumos iekļautās sugas iespējams apskatīt CITES konvencijas oficiālajā interneta mājas lapā.

CITES konvencijā pavisam ir iekļautas vairāk nekā 30 tūkstoši savvaļas sugu. Atkarībā no to apdraudētības pakāpes CITES konvencijā šīs sugas ir sadalītas trīs pielikumos (I, II, III) savukārt Eiropas Savienības likumdošanā sugas sadalītas četros pielikumos (A, B, C, D).

 • I pielikums Iekļautas sugas, kurām draud iznīkšana un kaitē vai var kaitēt tirdzniecība ar tām.
 • A pielikums Iekļautas CITES I pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība.
  • Dzīvnieki:
   • pandas, himalaju lāči, savvaļas kaķi (tīģeris, gepards, jaguārs, leopards u.c.), primāti (gorilla, šimpanze, giboni, lemuri, kolobusi u.c.), Indijas zilonis un vairākas āfrikas ziloņa populācijas, papagaiļi (amazoni, aras, kakadu u.c.), citi putni (daļa pļēsīgo putnu, pūču, dzērves u.c.), Nīlas krokodils un daudzas citas krokodilu, čūsku u.c. dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 600 sugas).
  • Augi:
   • agaves, kaktusi, orhidejas u.c.augi (kopā vairāk nekā 400 sugas)
 • II pielikums Iekļautas sugas, kurām šobrīd vēl nedraud izmiršana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei.
 • B pielikums Iekļautas CITES II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība, kā arī sugas, kas var būt bīstamas vietējām sugām.
  •  Dzīvnieki:
   • lāču un savvaļas kaķu sugas, kuras nav iekļautas CITES I un ES A pielikumā, kalitriksi, kapucīni un daudzas citas primātu sugas, vairākas papagaiļu, plēsīgo putnu, pūču, čūsku, krokodilu un citu dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 4000 sugas).
  • Augi:
   • orhidejas, kaktusi, tīkkoks un daudzi citi augi (kopā vairāk nekā 14 000 sugas).
 • III pielikums Iekļautas sugas, kuras ir aizsargātas kādā no dalībvalstīm un kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.
 • C pielikums Iekļautas CITES III pielikuma sugas un  tās CITES II pielikuma sugas, kuras nav iekļautas ES B pielikumā. 
  • Dzīvnieki:
   • dažas pīļu,  zosu u.c. putnu sugas, dažas čūsku, lidvāveru un antilopju sugas (kopā gandrīz 200 sugas).
  • Augi:
   • piecas eksotisku koku sugas.
 • D pielikums Iekļauta daļa CITES III pielikumā iekļauto sugu un citas sugas, kuras nav iekļautas CITES pielikumos, bet kurām ir nepieciešama tirdzniecības uzraudzība.
  • Dzīvnieki:
   • dažas čūsku un hameleonu, daudzas jūraszirdziņu sugas, lapsa (kopā vairāk nekā 200 sugas)
  • Augi:
   • nedaudz vairāk nekā 50 augu sugas

Latvijā savvaļā sastopamo CITES sugu saraksts

 

Sugas
latviskais
nosaukums
Sugas
zinātniskais
nosaukums
EK CITES
ūdrs Lutra lutra A I
vilks Canis lupus A II
brūnais lācis Ursus arctos A II
ziemeļu lūsis Lynx lynx A II
Sugas
latviskais
nosaukums
Sugas
zinātniskais
nosaukums
EK CITES
jūras ērglis Haliaeetus albicilla A I
lielais piekūns Falco peregrinus A I
medību piekūns Falco rusticolus A I
melnais stārķis Ciconia nigra A II
sarkankakla zoss Branta ruficollis A II
zivjērglis Pandion haliaetus A II
vistu vanags Accipiter gentilis A II
zvirbuļvanags Accipiter nisus A II
melnais grifs Aegypius monachus A II
klinšu ērglis Aquila chrysaetos A II
vidējais ērglis Aquila clanga A II
mazais ērglis Aquila pomarina A II
peļu klijāns Buteo buteo A II
bikšainais klijāns Buteo lagopus A II
čūskērglis Circaetus gallicus A II
niedru lija Circus aeruginosus A II
lauku lija Circus cyaneus A II
stepes lija Circus macrourus A II
pļavu lija Circus pygargus A II
baltgalvas grifs Gyps fulvus A II
melnā klija Milvus migrans A II
sarkanā klija Milvus milvus A II
ķīķis Pernis apivorus A II
purva piekūns Falco columbarius A II
bezdelīgu piekūns Falco subbuteo A II
lauku piekūns Falco tinnunculus A II
kukaiņu piekūns Falco vespertinus A II
dzērve Grus grus A II
plīvurpūce Tyto alba A II
bikšainais apogs Aegolius funereus A II
purva pūce Asio flammeus A II
ausainā pūce Asio otus A II
mājas apogs Athene noctua A II
ūpis Bubo bubo A II
apodziņš Glaucidium passerinum A II
baltā pūce Nyctea scandiaca A II
mazā pūcīte Otus scops A II
meža pūce Strix aluco A II
ziemeļpūce Strix nebulosa A II
urālpūce Strix uralensis A II
svītrainā pūce Surnia ulula A II
Sugas
latviskais
nosaukums
Sugas
zinātniskais
nosaukums
EK CITES
laimiņu dižtauriņš Parnassius apollo A II
Sugas
latviskais
nosaukums
Sugas
zinātniskais
nosaukums
EK CITES
medicīnas dēle Hirudo medicinalis B II
Sugas
latviskais
nosaukums
Sugas
zinātniskais
nosaukums
EK CITES
garlapu cefalantēra Cephalanthera longifolia B II
sarkanā cefalantēra Cephalanthera rubra B II
zaļā dobziede Dactylorhiza viridis B II
trejdaivu koraļsakne Corallorhiza trifida B II
dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus A II
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza majalis B II
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii B II
stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata B II
asinssārtā dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata cruenta B II
iedzeltenā dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata ochroleuca B II
plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata B II
Rusova dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii B II
tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens B II
platlapu dzeguzene Epipactis helleborine B II
purva dzeguzene Epipactis palustris B II
bezlapainā epipogija Epipogium aphyllum B II
ložņu saulenīte Goodyera repens B II
odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea B II
purva sūnene Hammarbya paludosa B II
vienguma hermīnija Hammarbya paludosa B II
Lēzeļa lipare Liparis loeselii A II
sirdsveida divlape Neottia cordata B II
ovālā divlape Neottia ovata B II
purvāju vienlape Malaxis monophyllos B II
parastā ligzdene Neottia nidus-avis B II
cepurainā neotiante Neottianthe cucullata B II
mušu ofrīda Ophrys insectifera B II
vīru dzegužpuķe Orchis mascula B II
bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris B II
zalkšu dzegužpuķe Orchis morio B II
deguma dzegužpuķe Orchis ustulata B II
smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia B II
zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha B II