Detalizētu informāciju par katru sugu (CITES pielikumi, EK 338/97 pielikumi un ES aizliegumi) var apskatīt interneta vietnē SPECIES+

Visas pielikumos iekļautās sugas iespējams apskatīt CITES konvencijas oficiālajā interneta mājas lapā

CITES konvencijā pavisam ir iekļautas vairāk nekā 30 tūkstoši savvaļas sugu. Atkarībā no to apdraudētības pakāpes CITES konvencijā šīs sugas ir sadalītas trīs pielikumos (I, II, III) savukārt Eiropas Savienības likumdošanā sugas sadalītas četros pielikumos (A, B, C, D).

CITES I un ES A pielikums:

 • I pielikums Iekļautas sugas, kurām draud iznīkšana un kaitē vai var kaitēt tirdzniecība ar tām.
 • A pielikums Iekļautas CITES I pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība.
  • Dzīvnieki:
   • pandas, himalaju lāči, savvaļas kaķi (tīģeris, gepards, jaguārs, leopards u.c.), primāti (gorilla, šimpanze, giboni, lemuri, kolobusi u.c.), Indijas zilonis un vairākas āfrikas ziloņa populācijas, papagaiļi (amazoni, aras, kakadu u.c.), citi putni (daļa pļēsīgo putnu, pūču, dzērves u.c.), Nīlas krokodils un daudzas citas krokodilu, čūsku u.c. dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 600 sugas).
  • Augi:
   • agaves, kaktusi, orhidejas u.c.augi (kopā vairāk nekā 400 sugas)

CITES II un ES B pielikums:

 • II pielikums Iekļautas sugas, kurām šobrīd vēl nedraud izmiršana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei.
 • B pielikums Iekļautas CITES II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība, kā arī sugas, kas var būt bīstamas vietējām sugām.
  •  Dzīvnieki:
   • lāču un savvaļas kaķu sugas, kuras nav iekļautas CITES I un ES A pielikumā, kalitriksi, kapucīni un daudzas citas primātu sugas, vairākas papagaiļu, plēsīgo putnu, pūču, čūsku, krokodilu un citu dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 4000 sugas).
  • Augi:
   • orhidejas, kaktusi, tīkkoks un daudzi citi augi (kopā vairāk nekā 14 000 sugas).

CITES III un ES C pielikums:

 • III pielikums Iekļautas sugas, kuras ir aizsargātas kādā no dalībvalstīm un kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.
 • C pielikums Iekļautas CITES III pielikuma sugas un  tās CITES II pielikuma sugas, kuras nav iekļautas ES B pielikumā. 
  • Dzīvnieki:
   • dažas pīļu,  zosu u.c. putnu sugas, dažas čūsku, lidvāveru un antilopju sugas (kopā gandrīz 200 sugas).
  • Augi:
   • piecas eksotisku koku sugas.

ES D pielikums:

 • D pielikums Iekļauta daļa CITES III pielikumā iekļauto sugu un citas sugas, kuras nav iekļautas CITES pielikumos, bet kurām ir nepieciešama tirdzniecības uzraudzība.
  • Dzīvnieki:
   • dažas čūsku un hameleonu, daudzas jūraszirdziņu sugas, lapsa (kopā vairāk nekā 200 sugas)
  • Augi:
   • nedaudz vairāk nekā 50 augu sugasLatvijā savvaļā sastopamo CITES sugu saraksts

Sugas latviskais nosaukums

Sugas zinātniskais nosaukums

EK

CITES

ūdrs

Lutra lutra

A

I

vilks

Canis lupus

A

II

brūnais lācis

Ursus arctos

A

II

ziemeļu lūsis

Lynx lynx

A

II

Sugas latviskais nosaukums Sugas zinātniskais nosaukums EK CITES

jūras ērglis

Haliaeetus albicilla

A

I

lielais piekūns

Falco peregrinus

A

I

medību piekūns

Falco rusticolus

A

I

melnais stārķis

Ciconia nigra

A

II

sarkankakla zoss

Branta ruficollis

A

II

zivjērglis

Pandion haliaetus

A

II

vistu vanags

Accipiter gentilis

A

II

zvirbuļvanags

Accipiter nisus

A

II

melnais grifs

Aegypius monachus

A

II

klinšu ērglis

Aquila chrysaetos

A

II

vidējais ērglis

Aquila clanga

A

II

mazais ērglis

Aquila pomarina

A

II

peļu klijāns

Buteo buteo

A

II

bikšainais klijāns

Buteo lagopus

A

II

čūskērglis

Circaetus gallicus

A

II

niedru lija

Circus aeruginosus

A

II

lauku lija

Circus cyaneus

A

II

stepes lija

Circus macrourus

A

II

pļavu lija

Circus pygargus

A

II

baltgalvas grifs

Gyps fulvus

A

II

melnā klija

Milvus migrans

A

II

sarkanā klija

Milvus milvus

A

II

ķīķis

Pernis apivorus

A

II

purva piekūns

Falco columbarius

A

II

bezdelīgu piekūns

Falco subbuteo

A

II

lauku piekūns

Falco tinnunculus

A

II

kukaiņu piekūns

Falco vespertinus

A

II

dzērve

Grus grus

A

II

plīvurpūce

Tyto alba

A

II

bikšainais apogs

Aegolius funereus

A

II

purva pūce

Asio flammeus

A

II

ausainā pūce

Asio otus

A

II

mājas apogs

Athene noctua

A

II

ūpis

Bubo bubo

A

II

apodziņš

Glaucidium passerinum

A

II

baltā pūce

Nyctea scandiaca

A

II

mazā pūcīte

Otus scops

A

II

meža pūce

Strix aluco

A

II

ziemeļpūce

Strix nebulosa

A

II

urālpūce

Strix uralensis

A

II

svītrainā pūce

Surnia ulula

A

II

Sugas latviskais nosaukums Sugas zinātniskais nosaukums EK CITES

laimiņu dižtauriņš

Parnassius apollo

A

II

Sugas latviskais nosaukums Sugas zinātniskais nosaukums EK CITES

medicīnas dēle

Hirudo medicinalis

B

II

Sugas latviskais nosaukums Sugas zinātniskais nosaukums EK CITES

garlapu cefalantēra

Cephalanthera longifolia

B

II

sarkanā cefalantēra

Cephalanthera rubra

B

II

zaļā dobziede

Dactylorhiza viridis

B

II

trejdaivu koraļsakne

Corallorhiza trifida

B

II

dzeltenā dzegužkurpīte

Cypripedium calceolus

A

II

Baltijas dzegužpirkstīte

Dactylorhiza majalis

B

II

Fuksa dzegužpirkstīte

Dactylorhiza fuchsii

B

II

stāvlapu dzegužpirkstīte

Dactylorhiza incarnata

B

II

asinssārtā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza incarnata cruenta

B

II

iedzeltenā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza incarnata ochroleuca

B

II

plankumainā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza maculata

B

II

Rusova dzegužpirkstīte

Dactylorhiza russowii

B

II

tumšsarkanā dzeguzene

Epipactis atrorubens

B

II

platlapu dzeguzene

Epipactis helleborine

B

II

purva dzeguzene

Epipactis palustris

B

II

bezlapainā epipogija

Epipogium aphyllum

B

II

ložņu saulenīte

Goodyera repens

B

II

odu gimnadēnija

Gymnadenia conopsea

B

II

purva sūnene

Hammarbya paludosa

B

II

vienguma hermīnija

Hammarbya paludosa

B

II

Lēzeļa lipare

Liparis loeselii

A

II

sirdsveida divlape

Neottia cordata

B

II

ovālā divlape

Neottia ovata

B

II

purvāju vienlape

Malaxis monophyllos

B

II

parastā ligzdene

Neottia nidus-avis

B

II

cepurainā neotiante

Neottianthe cucullata

B

II

mušu ofrīda

Ophrys insectifera

B

II

vīru dzegužpuķe

Orchis mascula

B

II

bruņcepuru dzegužpuķe

Orchis militaris

B

II

zalkšu dzegužpuķe

Orchis morio

B

II

deguma dzegužpuķe

Orchis ustulata

B

II

smaržīgā naktsvijole

Platanthera bifolia

B

II

zaļziedu naktsvijole

Platanthera chlorantha

B

II