Dižkoki ir viena no Latvijas dabas vērtībām. Tie ir aizsargājami, jo kalpo kā mājvieta daudzām  retām un aizsargājamām sugām, un ir saistīti ar vēstures notikumiem, kā  rezultātā dažiem no tiem arī kultūrvēstures vērtība.

Koks dižkoka statusu iegūst, sasniedzot vienu no diviem kritērijiem - apkārtmēru vai augstumu. Par dižkoku var kļūt ikvienas sugas koks, ne tikai ozols. 

Dižkokam ir aizsargājama koka statuss neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav uzstādīta plāksnīte ar ozollapas attēlu.

Pieteikt jaunu dižkoku var ikviens Dabas aizsardzības pārvaldes veidotajā interaktīvajā sistēmā.

Tajā uzzināsi ne tikai kā pieteikt jaunu dižkoku iekļaušanai valsts oficiālajā dižkoku reģistrā, bet arī varēsi noskaidrot, kā pareizi nomērīt koka apkārtmēru un cik resnam vai garam ir jābūt katras sugas kokam, lai to uzskatītu par dižu.

Latvijā oficiāli reģistrētie dižkoki ir atrodami dabas datu sistēmā OZOLS. Līdz 2024. gada 1. janvārim ir apzināti un reģistrēti 14710 dižkoki.