Dižkoka marķēšana Aucē
Biotops - mežs
Zosis uz lauka pavasarī