Roņa mazulis
Salaca. Leduskritums. 2021. Foto: Andris Soms
Roņu mazulis krastā starp ledus vižņiem