Projekta LatViaNature darba grupa
Apsnidzis mežs saulainā dienā
Aizsargājamo ainavu apvidus Vestiena. Kāla ezera salas. Foto: Andris Soms