Sugas mijiedarbojas ar vidi, kurā tās dzīvo un kurā veic noteiktas funkcijas. Normālā stāvoklī, šī mijiedarbība un tādēļ arī vide ir līdzsvarā.

Ja izzūd kāda suga, tas ietekmē daudzas citas sugas un izraisa nelīdzsvarotību, sistēmas ietvaros noteiktas funkcijas vairs netiek veiktas. Lai arī atbrīvojušos nišu ieņem citas sugas, tās pavisam noteikti nespēj aizstāt visas iepriekš veiktās funkcijas.