Velo tūrists pie govju aploka

Latvijas meži, upes, ezeri, jūra, purvi, pļavas un citas dabas teritorijas ir atvērtas visiem, kas spēj novērtēt to saturu, skaistumu un cienīt to tiesības uz pastāvēšanu.

Dabas tūrista ētikas kodekss kā padomdevējs ir domāts ikvienam – ceļotājam, dabas vērotājam, pētniekam, atpūtniekam, ogotājam, sēņotājam, aktīvās vai pasīvās atpūtas baudītājam, kas dodas dabā. Mūsu kopējais mērķis ir sargāt un saglabāt nākamībai dabas vērtības – nedzīvo un dzīvo dabu, dzīvotnes, ainavu, cilvēka un dabas mijiedarbībā veidoto vidi.

Kodeksa saturs ietverts piecās nodaļās:

  • Dažādās dabas vidēs – kādas tiesības un pienākumi (t.sk. – ko drīkst un nedrīkst darīt) tūristam (vai apmeklētājam) ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mežos, ūdeņu krastos, jūras piekrastē, purvos, pie iežu atsegumiem, lauksaimniecības zemēs u.c.;
  • Atpūta, nakšņošana, ēdiena gatavošana – kur un kā var celt teltis, siet guļamtīklus, kurināt ugunskurus un gatavot maltīti dabā;
  • Aktivitātes dabā – kā dabai un videi draudzīgā veidā vērot, fotografēt dabu, iet pārgājienos, doties velobraucienos, sēņot, ogot, slēpņot (geokečings), vākt dabas kolekcijas, pārvietoties (kur un kā) ar mehāniskiem transporta līdzekļiem;
  • Higiēna un atkritumi – kā pareizi dabā nokārtot dabiskās vajadzības, ja nav pieejamas tualetes un ievērot principu – “Ko atnes, to aiznes”;
  • Drošība dabā – kādi ir drošības pamatprincipi, kā orientēties dabā, kur un kā iegūt dzeramo ūdeni un ko darīt, ja mežā sastop dzīvnieku.

 

Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss lejupielādei:

Lasiet tiešsaistē Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" tīmekļvietnē