marķieris sakanā krāsā

Dabas rezervāts ir teritorija ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.
ES aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 iekļauti visi dabas rezervāti.