Dabisko bioģeogrāfisko robežu šķērsošana, svešzemju sugu īpatsvara pieaugums un vietējām ekosistēmām netipisku sugu invāzijas ir viens no svarīgākajiem globālo pārmaiņu indikatoriem (Dukes, Mooney 1999). Pilnībā naturalizējušās svešzemju sugas, kas masveidīgi pāriet savvaļā, kļūst nevēlamas un daudz bīstamākas ekosistēmām, jo tās pilnībā pārveido vai pat iznīcina dabiskos biotopus.

Invazīvo sugu monitoringa mērķis ir sniegt informāciju par šo sugu populāciju lieluma izmaiņu tendencēm valstī, kā arī izvērtēt šo invāziju ietekmi uz dabiskajām ekosistēmām.


Projekts „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/ ”TEAMWORK”

 

07.11.2016. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija

23.11.2015. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija