Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldību veic četras Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālas struktūrvienības.

Kurzemes reģionālās administrācijas pārvaldībā esošās īpaši aizargājamās dabas teritorijas:

Saīsinājumi

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Latgales reģionālās administrācijas pārvaldībā esošās īpaši aizargājamās dabas teritorijas:

Saīsinājumi

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Pierīgas reģionālās administrācijas pārraugāmās īpaši aizargājamās dabas teritorijas:

Saīsinājumi

 • AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
 • DL - dabas liegums
 • DP - dabas parks
 • DPM AL - dabas piemineklis: aleja
 • DPM DS - dabas piemineklis: dendroloģisks stādījums
 • DPM ĢĢ - dabas piemineklis: ģeoloģisks vai ģomorfoloģisks objekts
 • NP - nacionālais parks
 • ML - mikroliegums
 • Atsevišķā sarakstā netiek izdalīti, bet pārraudzībā ir arī 
  • Dabas pieminekļi - aizsargājamie koki jeb dižkoki. Plašāka informācija >>
  • Dabas pieminekļi - aizsargājamie laukakmeņi jeb dižakmeņi (kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un 10 metru plata josla ap tiem.

   

 • Ādažu novads

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Vidzemes reģionālās administrācijas pārvaldībā esošās īpaši aizargājamās dabas teritorijas:

Saīsinājumi

 • AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
 • BR - biosfēras rezervāts
 • DL - dabas liegums
 • DP - dabas parks
 • DPM AL - dabas piemineklis: aleja
 • DPM DS - dabas piemineklis: dendroloģisks stādījums
 • DPM ĢĢ - dabas piemineklis: ģeoloģisks vai ģomorfoloģisks objekts
 • NP - nacionālais parks
 • ML - mikroliegums
 • Atsevišķā sarakstā netiek izdalīti, bet pārraudzībā ir arī
  • Dabas pieminekļi - aizsargājamie koki jeb dižkoki. Plašāka informācija >>
  • Dabas pieminekļi - aizsargājamie laukakmeņi jeb dižakmeņi (kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un 10 metru plata josla ap tiem.

 

Atpakaļ uz novadu sarakstu

 

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu

Atpakaļ uz novadu sarakstu