Zaļezera purvs karte

Teritorija ietver pārejas purvu ar diseitrofu ezeru un purvainus priežu mežus. Dabas liegumā sastopamas tādas īpaši aizsargājams putnu sugas kā lielā gaura, niedru lija, rubenis, mežirbe u.c.

Zaļezera purvs. Foto: Agnese Priede
Dabas liegums Zaļezera purvs. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502800
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Bārbeles pagasts
Platība: 324 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija