LAIKS: 01.11.2022. plkst. 15.00-16.00

VIETA: Klātienē - Jēkabpils novada Attīstības pārvalde, 1. stāva sēžu zāle, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. Tiešaistē - ZOOM platforma.

Dabas lieguma “Laukezers” konsultatīvās grupas 1. sanāksme

Konsultatīvās grupas 1. sanāksmē plāna izstrādātājs iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar plānotājiem un jau paveiktajiem darbiem dabas plāna izstrādes laikā un līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem par dabas aizsardzības plānā iekļaujamo informāciju.

Norisināsies atvērta diskusija par priekšlikumu aktualitāti.

Sanāksmes laikā un arī pēc tās tiks pieņemti jauni priekšlikumi gan apsaimniekošanas pasākumiem, gan iespējamiem piedāvājumiem grozījumiem DP “Laukezers” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

Pieteikšanās: