Konsultatīvās grupas 1. sanāksme.

Laiks un vieta: 27. februārī plkst. 14.00 Liepājas Centrālajā administrācijā, Rožu iela 6 

Dienas kārtībā: Sanāksmes laikā izskatīsim dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem iesniegtos priekšlikumus.

Dalība: Konsultatīvās grupas sanāksmes sēdes ir atklātas un tajās ir aicināti piedalīties ne tikai konsultatīvās grupas locekļi un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, bet arī citi interesenti.

Sanāksmei interesenti varēs pieslēgties arī attālināti.

LAIKS: 01.02.2024. plkst. 11.00-13.00

VIETA: Klātienē - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome, Tūrisma zāle, Lielā iela 11, Jelgava.

Sanāksmes laikā Konsultatīvās grupas dalībniekiem, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādē ieinteresētajām personām, tiks sniegta informācija par dabas aizsardzības plāna izstrādē paveikto, galvenajiem secinājumiem, kā arī turpmāk veicamajiem darbiem.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv.

Aicināti visi interesenti!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

LAIKS: 19.01.2024. plkst. 15.00-18.00

VIETA: Klātienē - Aglonas kultūras nams, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov.. Tiešaistē - ZOOM platforma. Lai saņemtu saiti dalībai tiešsaistē, jāreģistrējas, aizpildot pieteikuma formu.

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar:

  • plānotājiem un jau paveiktajiem darbiem dabas plāna izstrādes laikā;
  • līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem;
  • darba plānu 2024. gadam.

Dabas aizsardzības plānu Dabas parka “Cirīša ezers” no 2023. gada jūlija izstrādā Daugavpils Universitāte. Dabas aizsardzības plāna izstrādes partneris ir Preiļu novada pašvaldība.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Daugavpils Universitātes īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana” (projekta Nr.1-08/48/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Sanāksmē varēs piedalīties arī tiešsaistē platformā ZOOM.

LAIKS: 18.10.2023. plkst. 10.00-16.00

VIETA: Klātienē - Dabas aizsardzības pārvaldes birojā “Meža māja”, Ķemeros, Jūrmalā.

Plāna izstrādātājs iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar plānotājiem un jau paveiktajiem darbiem dabas plāna izstrādes laikā un līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem par dabas aizsardzības plānā iekļaujamo informāciju.

Norisināsies atvērta diskusija par priekšlikumu aktualitāti.

Sanāksmes laikā un arī pēc tās tiks pieņemti jauni priekšlikumi gan apsaimniekošanas pasākumiem, gan iespējamiem piedāvājumiem grozījumiem aizsargājamām jūras teritorijām individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

Pieteikšanās: