Dabas lieguma “Burtnieku ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 1. sanāksmes

2024. gada 14. jūnijs plkst. 10.30 Valmieras novada pašvaldībā, Lācplēša ielā 2

 

Darba kārtība:

1. Elmīra Boikova (LU). Sanāksmes atklāšana.

2. Evija Zvejniece (DAP). Novitātes biotopu un sugu aizsardzībā Latvijā.

3. Lelde Eņģele (LU). Piezīmes par apsaimniekošanas uzdevumiem DL “Burtnieku ezera pļavas”.

4. Uvis Suško (LU). DL "Burtnieku ezera pļavas” zālāju vēsturiskā attīstība un nākotnes perspektīva.

5. Kārlis Visņevskis. Lauksaimnieku viedoklis jaunā DL “Burtnieku ezera pļavas” dabas plāna izstrādes gaitā.

6. Diskusija 

Dabas lieguma "Klaucānu un Priekulānu ezeri" dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas 1. sanāksme

Dienas kārtībā: Sanāksmes laikā plānots izskatīt dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem iesniegtos priekšlikumus, lauka izpētes sezonā ieplānotos darbus un citus aktuālos jautājumus.
Dalība: Konsultatīvās grupas sanāksmes sēdes ir atklātas un tajās ir aicināti piedalīties ne tikai konsultatīvās grupas locekļi un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, bet arī citi interesenti.
Sanāksmei interesenti var pieslēgties attālināti.

Vieta: tiešsaistē, platformā Zoom

Konsultatīvās grupas 1. sanāksme plānota 09.05.2024. plkst. 13.00-16.00

Sanāksmes laikā izskatīsim dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem iesniegtos priekšlikumus, lauka izpētes sezonā ieplānotos darbus un citus aktuālos jautājumus.

Tā kā konsultatīvās grupas un plāna izstrādes grupas dalībnieki ir no visas Latvijas un ir izteikuši vēlmi pēc attālinātās sanāksmes, kā arī vairāki eksperti sezonāli darbu ir sākuši arī citos Latvijas reģionos, 1. sanāksme notiek attālināti ZOOM platformā.

Atgādinām, ka konsultatīvās grupas sanāksmes sēdes ir atklātas un tajās ir aicināti piedalīties ne tikai konsultatīvās grupas locekļi un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, bet arī citi interesenti. 

Tiešsaistes sanāksme Zoom platformā
https://us02web.zoom.us/j/88110815827?pwd=dEVCUERXTjM4bTJ4eUYwV3JwNWJVZz09

Meeting ID: 881 1081 5827
Passcode: 121210

Konsultatīvās grupas 1. sanāksme

Laiks un vieta: 30.04.2024. plkst. 13.00 Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas Sēžu zālē Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā.

Dienas kārtībā: Sanāksmes laikā plānots izskatīt dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem iesniegtos priekšlikumus, lauka izpētes sezonā ieplānotos darbus un citus aktuālos jautājumus.

Dalība: Konsultatīvās grupas sanāksmes sēdes ir atklātas un tajās ir aicināti piedalīties ne tikai konsultatīvās grupas locekļi un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, bet arī citi interesenti.

Sanāksmei interesenti var pieslēgties arī attālināti.

    Pieslēgšanās saite: https://us06web.zoom.us/j/89803811551?pwd=MtF4Xb1mvtNI6TTJSBdKk20JAbhJZk.1
    Meeting ID: 898 0381 1551
    Passcode: 783602

Konsultatīvās grupas 1. sanāksme.

Laiks un vieta: 27. februārī plkst. 14.00 Liepājas Centrālajā administrācijā, Rožu iela 6 

Dienas kārtībā: Sanāksmes laikā izskatīsim dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem iesniegtos priekšlikumus.

Dalība: Konsultatīvās grupas sanāksmes sēdes ir atklātas un tajās ir aicināti piedalīties ne tikai konsultatīvās grupas locekļi un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, bet arī citi interesenti.

Sanāksmei interesenti varēs pieslēgties arī attālināti.

Konsultatīvās grupas 2. sanāksme

LAIKS: 30.05.2024. plkst. 11.00-13.00

VIETA: Klātienē - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome, Bordo zāle, Lielā iela 11, Jelgava.

Sanāksmes laikā Konsultatīvās grupas dalībniekiem, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādē ieinteresētajām personām, tiks sniegta informācija par dabas aizsardzības plāna izstrādē paveikto, galvenajiem secinājumiem, kā arī turpmāk veicamajiem darbiem.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv.

Aicināti visi interesenti!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

LAIKS: 19.01.2024. plkst. 15.00-18.00

VIETA: Klātienē - Aglonas kultūras nams, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov.. Tiešaistē - ZOOM platforma. Lai saņemtu saiti dalībai tiešsaistē, jāreģistrējas, aizpildot pieteikuma formu.

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar:

  • plānotājiem un jau paveiktajiem darbiem dabas plāna izstrādes laikā;
  • līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem;
  • darba plānu 2024. gadam.

Dabas aizsardzības plānu Dabas parka “Cirīša ezers” no 2023. gada jūlija izstrādā Daugavpils Universitāte. Dabas aizsardzības plāna izstrādes partneris ir Preiļu novada pašvaldība.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Daugavpils Universitātes īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana” (projekta Nr.1-08/48/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Sanāksmē varēs piedalīties arī tiešsaistē platformā ZOOM.

LAIKS: 18.10.2023. plkst. 10.00-16.00

VIETA: Klātienē - Dabas aizsardzības pārvaldes birojā “Meža māja”, Ķemeros, Jūrmalā.

Plāna izstrādātājs iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar plānotājiem un jau paveiktajiem darbiem dabas plāna izstrādes laikā un līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem par dabas aizsardzības plānā iekļaujamo informāciju.

Norisināsies atvērta diskusija par priekšlikumu aktualitāti.

Sanāksmes laikā un arī pēc tās tiks pieņemti jauni priekšlikumi gan apsaimniekošanas pasākumiem, gan iespējamiem piedāvājumiem grozījumiem aizsargājamām jūras teritorijām individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

Pieteikšanās: